IUS-INFO - Članki z bibliografskimi podatki - SOCS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Strokovna literatura > SOCS
 

Kazalo strokovnih člankov

Stran 1 / 900
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 22484)
Dokument Področje Institut Datum objave
Najnovija sudska praksa u svezi s neuspjehom na probnom radu kao razlogu za otkaz ugovora o radu(Najnovejša sodna praksa v zvezi z neuspešno opravljenem poskusnem delu kot razlogu za odpoved po… DELOVNO PRAVO - PRIMERJALNO PRAVO poskusno delo - neuspešno opravljeno delo v poskusni dobi - redna odpove pogodbe o zaposlitvi - razlog za prenehanje delovnega razmerja - obrazložitev odpovednega razloga - avtonomija - poenotenje sodne prakse 1.10.2018
Ravnanje z odpadki v luči institutov stvarnega prava STVARNO PRAVO dejavnost ravnanja z odpadki - okupacija 10.9.2018
Smanjenje tužbenog zahtjeva - djelimično povlačenje tužbe ili slobodno raspolaganje tužioca?(Zmanjšanje tožbenega zahtevka - delni umik tožbe ali svobodno razpolaganje tožnika?) CIVILNO PROCESNO PRAVO zmanjšanje tožbenega zahtevka - delni umik tožbe - razpolaganje s tožbenim zahtevkom 10.9.2018
Avtorske pravice in izjema za izobraževanje - velika pričakovanja in velika razočaranja PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE področje izobraževanja - avtorske pravice - prosta uporaba avtorskih del zaradi pravice do obveščenosti - uporaba avtorskega dela 10.9.2018
Zajednica gospodarskih subjekata kao ponuditelj u postupku javne nabave(Skupnost gospodarskih subjektov kot ponudnik v postopku javnega naročanja) JAVNA NAROČILA - PRIMERJALNO PRAVO javna naročila - več ponudnikov - skupna ponudba - konzorcij - gospodarski subjekt - pogoji - izpolnjevanje pogojev 3.9.2018
Prikaz Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova(Predstavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o najemu stanovanj) PRIMERJALNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO lastninska pravica na stanovanju - najem stanovanja - odpoved najemne pogodbe za nedoločen čas - omejitev lastninske pravice - privilegirani najemniki - preselitev v drugo najemno stanovanje - neprofitna najemnina za stanovanje - sodna praksa Sodišča Evropske unije - sodna praksa Ustavnega sodišča 3.9.2018
Psihološki pogled na sodne spise in delo centrov za socialno delo na področju razvez CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO Center za socialno delo (CSD) - razveza zakonske zveze - mnenje Centra za socialno delo (CSD) - otrokovi stiki - nasilje nad otrokom - izvedenec klinične psihologije - izvedenec psihiater 1.9.2018
Skromna vednost, nemišljenje ustavnosti in nerazpravnost - (tudi) glede svobode izražanja USTAVNO PRAVO svoboda izražanja 1.9.2018
Koliko upokojencev lahko dela pri delodajalcu? DELOVNO PRAVO trg dela - upokojenec - podjemna pogodba - nova zaposlitev 23.8.2018
Prenehanje začasne odredbe zaradi poteka časa IZVRŠILNO PRAVO začasna odredba - prenehanje začasne odredbe - ustavitev izvršilnega postopka po uradni dolžnosti 23.8.2018
Računanje roka za pobijanje dužnikovih pravnih radnji na štetu vjerovnika (Actio Pauliana) pri raspolaganju nekretninom(Računanje roka za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v škodo dolžnik… OBLIGACIJSKO PRAVO - PRIMERJALNO PRAVO actio pauliana - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - prenos nepremičnin - predpostavke za tožbo - začetek teka roka za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - sklenitev zavezovalnega posla - sklenitev razpolagalnega pravnega posla - notarsko overjen podpis na pogodbi - vpis v zemljiško knjigo - ugovor tretjega v izvršilnem postopku 20.8.2018
Zastupanje u trgovačkom društvu (društvu s ograničenom odgovornošću i dioničkom društvu)Zastopanje v gospodarski družbi (družbi z omejeno odgovornostjo in delniški družbi) PRAVO DRUŽB - PRIMERJALNO PRAVO pooblastilo za zastopanje pravne osebe - skupno zastopanje delniške družbe - skupno zastopanje prokurista z direktorjem - upravičenost člana uprave za zastopanje - vpis zakonitega zastopnika družbe v sodni register - vodenje poslov in odločanje - pooblastilo prokurista za zastopanje družbe - obseg pooblastila prokurista - zastopanje družbe po zakonitih zastopnikih - pooblastilo za zastopanje družbe - trgovski zastopnik - nasprotje interesov - konkurenčna prepoved 6.8.2018
Predpogodbena dolžnost obveščanja bank pri sklepanju pogodb OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV predpogodbena dolžnost informiranja - pojasnilna dolžnost banke - potrošniški kredit - nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah - nepošteni pogodbeni pogoji 1.8.2018
Starševski spor v kolesju institucij CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO družinski spor - Center za socialno delo (CSD) - družinsko svetovanje - otrokova korist - odvzem otroka 1.8.2018
Sodno izvedenstvo v družinskopravnih postopkih CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO spor iz družinskih razmerij - sodno izvedenstvo - otrokova korist - dokaz z izvedencem - sklep o postavitvi izvedenca - postavitev novega izvedenca - Center za socialno delo (CSD) 1.8.2018
Določena sporna vprašanja v zvezi z 186.a členom Zakona o pravdnem postopku (v teoriji in praksi) CIVILNO PROCESNO PRAVO hrvaško pravo - mirna rešitev spora 1.8.2018
Razlikovanje med odrskimi in neodrskimi glasbenimi deli PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE avtorsko pravo - kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic - male avtorske pravice - odrsko delo - neodrsko delo - javna priobčitev avtorskega dela 1.8.2018
Mnenje centra za socialno delo in izvedensko mnenje v družinskopravnih postopkih CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO spor iz družinskih razmerij - družinski postopki - izvedenec klinične psihologije - svetovalni razgovor - izvedensko mnenje - pravica otroka, da izrazi svoje mnenje - Center za socialno delo (CSD) - mnenje Centra za socialno delo (CSD) 1.8.2018
Razmerje med ustavnim sodiščem in sodišči SODSTVO - USTAVNO PRAVO ustavno sodišče - ustavna jamstva - razmerje med Ustavnim sodiščem in sodišči - vezanost na odločbo ustavnega sodišča - človekove pravice in temeljne svoboščine 1.8.2018
Tudi novela ZPP-E ne zapira vrat revizijskim zahtevkom v socialnih sporih, ali pač? CIVILNO PROCESNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVO socialni spor - dopuščena revizija - dovoljena revizija - pravice iz socialnega varstva 1.8.2018
Zakon o kolektivnih tožbah CIVILNO PROCESNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV kolektivna tožba - oškodovanje potrošnikov - procesna legitimacija - certifikacija kolektivne tožbe - odškodninska pravda - opustitvena tožba - kolektivna poravnava - register kolektivnih tožb 1.8.2018
Pogodba o naročilu OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO pogodba o naročilu - pooblastitev - mandatar - oprava poslov - naročitelj - pogodba o naročilu in podjemna pogodba 1.8.2018
Varstvo delavcev v primeru neizplačanih plač DELOVNO PRAVO izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca - neizplačilo plače 1.8.2018
Statusno preoblikovanje s prenosom premoženja PRAVO DRUŽB - PRIMERJALNO PRAVO - STATUSNO PRAVO statusno preoblikovanje - prenos premoženja družbe - univerzalno pravno nasledstvo družbe - pripojitev - varstvo delničarjev in upnikov 1.8.2018
Raziskovanje terorizma in kriminalitete - kriminološke, viktimološke in kriminalitetnopolitične perspektive KRIMINOLOGIJA mednarodni terorizem - kriminaliteta - perspektiva 24.7.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 900 | Naslednja  >>

Očisti

Datum objave

2018(258) 2017(841) 2016(767) 2015(920)
2014(986) 2013(810) 2012(717) 2011(785)
2010(706) 2009(668) 2008(709) 2007(467)
2006(520) 2005(670) 2004(461) 2003(491)
2002(496) 2001(436) 2000(576) 1999(573)
1998(539) 1997(534) 1996(437) 1995(466)
1994(387) 1993(476) 1992(373) 1991(455)
1990(373) 1989(237) 1988(210) 1987(247)
1986(306) 1985(351) 1984(400) 1983(378)
1982(368) 1981(329) 1980(291) 1979(271)
1978(153) 1977(163) 1976(117) 1975(126)
1974(144) 1973(138) 1972(121) 1971(98)
1970(113) 1969(101) 1968(72) 1967(70)
1966(61) 1965(69) 1964(75) 1963(65)
1962(51) 1961(52) 1960(53) 1959(47)
1958(41) 1957(42) 1956(44) 1955(36)
1954(44) 1953(40) 1952(24) 1951(14)
1950(8) 1949(9) 1948(1) 1947(3)
1946(3) 1945(1)

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Država

--(2) Bosna in Hercegovina(343) Črna gora(32) Hrvaška(6053) Jugoslavija(981) Kosovo(11) Makedonija(115) Slovenija(12592) Srbija(1842) Vojvodina(513)

Instituti / Izbor najpogostejših

splošno(460) pojem(314) prodajna pogodba(305) delniška družba(272) zamudne obresti(243) lastninska pravica(207) kazenski postopek(188) zakonska zveza(183) temeljna načela(182) kaznivo dejanje(174) gradbena pogodba(150) odškodnina(150) davek na dodano vrednost (DDV)(148) vrednostni papirji(147) zastaranje(147) sodna praksa(144) človekove pravice(139) sklenitev pogodbe(138) objektivna odgovornost(136) družba z omejeno odgovornostjo(135) stečaj(130) odškodninska odgovornost(120) pogodba o zaposlitvi(120) ničnost(119) pridobitev(115) arbitraža(113) družbena lastnina(113) povrnitev škode(112) etažna lastnina(109) pritožba(109) odpoved pogodbe o zaposlitvi(106) pogodba o delu(105) hrvaško pravo(104) javna naročila(102) pravdni postopek(101) dohodnina(99) načelo sorazmernosti(99) kazniva dejanja zoper gospodarstvo(98) revizija(97) davki(95)