IUS-INFO - Strokovna literatura
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Strokovna literatura > Publikacije > Evro pravna praksa
 

Literatura

Stran 1 / 11
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 253)
Publikacija Članek
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Nelojalna konkurenca

dr. Marko Novak, 23.12.2004

Varstvo konkurence, cene

dr. Marko Novak, Evro pravna praksa, 6/2004Ena izmed definicij nelojalne konkurence, ki jo denimo vsebuje Leksikon Pravo, je dejanje, ki ga stori podjetje z namenom gospodarske konkurence pri nastopanju na trgu. Gre za obliko nedopustne konkurence. To stori podjetje z dejanjem, ki nasprotuje dobrim poslovim običajem in povzroči ali utegne po...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Raznolikost in prožnost v pravnem redu EU

Matej Avbelj, 23.12.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matej Avbelj, Evro pravna praksa, 6/2004Ustava za Evropo Na Evropsko unijo je možno gledati z več različnih vidikov, eden iz med njih je zagotovo tudi pravni. Pravo v vsaki organizirani skupnosti deluje v vsaj dveh funkcijah. Kot neke vrste vezivno tkivo, ki s svojo težnjo po uniformnosti in po enaki veljavnosti v vseh porah družbe oz....
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Knjižne novosti

Avtor ni naveden, 23.12.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kultura in umetnost

, Evro pravna praksa, 6/2004Michelle Cini European Union Politics (Oxford University Press, 2003) Pričujoče delo je obsežna, pregledna in razumljiva predstavitev Evropske unije. V devetindvajsetih poglavjih so izčrpno predstavljene zgodovina EU, teorije, države članice, politika ter institucije EU. Ta knjiga se od drugih de...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Deset zlatih pravil za evroslovenščino

dr. Marko Novak, 23.12.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marko Novak, Evro pravna praksa, 6/2004O usodi slovenskega (pravnega) jezika v evropski večjezični skupnosti Na »evropsko pot« smo že dodobra stopili. Po začetnem prilagajanju naj bi zdaj delovali kot enakopravni partnerji. Toda naučiti se bo treba še veliko. V vsakem procesu učenja se poraja predvsem veliko vprašanj. Tudi glede evros...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Unija v boju proti terorizmu

Nika Švarc, 23.12.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Nika Švarc, Evro pravna praksa, 6/2004Globalizacija zahteva okrepitev skupnega mednarodnega boja proti terorizmu na vseh ravneh. Skoraj ni več države, ki je ne bi (ne)posredno ogrožali napadi, usmerjeni v zastraševanje prebivalstva in institucij, z namenom spremeniti ali uničiti sedanje politične, ekonomske ali socialne strukture. Sodob...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Konec poti - začetek nove

Avtor ni naveden, 23.12.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Evro pravna praksa, 6/2004Proces približevanja in na koncu (ali na novem začetku) včlanitev Slovenije v EU smo si prizadevali zajeti tudi v posebni izdaji časopisa Pravna praksa -- v Evro PP. Ali nam je to uspelo, ste verjetno že presodili, spoštovane bralke in bralci! Pa vendar -- naj z nekaj odlomki spomnimo, kaj so v uvod...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Novice iz EU

Avtor ni naveden, 23.12.2004

Ostalo

, Evro pravna praksa, 6/2004Sodišče za javne storitve Svet EU je sprejel odločitev o ustanovitvi novega pravosodnega organa, in sicer Sodišča za javne storitve, ki bo imelo sedež v Luksemburgu. Novi organ EU bo deloval v okviru Sodišča Evropskih skupnosti in namenjen predvsem razbremenitvi Sodišča prve stopnje. Sodišče za j...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Predhodno odločanje

Avtor ni naveden, 23.12.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

, Evro pravna praksa, 6/2004dr. Erik Kerševan Vpliv predhodnega odločanja Sodišča ES na delovanje uprave Posebnost pravne ureditve ES se kaže tudi v tem, da z novim pravom v Sloveniji nisi bili ustanovljeni posebni organi Skupnosti, ki bi bili odgovorni za izvrševanje evropskega prava, temveč njegovo uresničevanje pravzapra...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Ponovna uporaba informacij javnega sektorja

Alex Petrovic, 23.12.2004

Uprava

Alex Petrovic, Evro pravna praksa, 6/2004V zadnjih letih se države Evropske unije soočajo s pomanjkljivo pravno ureditvijo na področju ponovne uporabe informacij javnega sektorja, kar je predmet vročih razprav. Med njimi sta pomembni zlasti vprašanji zasebnosti in varstva intelektualne lastnine. Neurejenosti tega področja ustvarja določ...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Zahtevek za revizijo in njegov suspenzivni učinek

Andraž Žvan, 23.12.2004

Računovodstvo, Revizija

Andraž Žvan, Evro pravna praksa, 6/2004V postopku revizije postopka oddaje javnega naročila ima vložen zahtevek za revizijo že po zakonu(*1) (ex lege) suspenzivni učinek, saj zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. Naročnik po prejemu zahtevka za revizijo v postopku oddaje javnega naročila ne sme...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Vsebina »Evro pravna praksa« 006/2004

Avtor ni naveden, 23.12.2004

Ostalo

, Evro pravna praksa, 6/2004Uvodnik: Konec poti - začetek nove Ustava za Evropo Matej Avbelj: Raznolikost in prožnost v pravnem redu EU Manjšine dr. Jasna Murgel: Varstvo manjšin v EU Predhodno odločanje dr. Luigi Varanelli: Neskladje med slovenskim in evropskim pravom dr. Erik Kerševan: Vpliv predhodnega odločanja So...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Direktiva o televiziji brez meja -- 2. del

mag. Kristina Plavšak-Krajnc, 23.12.2004

Javno obveščanje

mag. Kristina Plavšak-Krajnc, Evro pravna praksa, 6/2004V drugem delu članka (glej tudi Evro PP, št. 5/2004) bomo razčlenili vsebino direktive o televiziji brez meja, delno z ozadji njenega nastajanja. V sklepu bomo analizirali nadaljnje smernice za razvoj avdiovizualne politike ES/EU, zlasti revizije direktive o televiziji brez meja in njeno vpeljavo. M...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Postopki revizije javnih naročil -- izkazovanje pravnega interesa

Lidija Cvetković, 23.12.2004

Proračun, Revizija

Lidija Cvetković, Evro pravna praksa, 6/2004C-230/0, Grossman Air Service Izkazovanje aktivne legitimacije oziroma pravnega interesa je v postopku revizije procesna predpostavka, ki mora biti izpolnjena, da se naročnik oziroma Državna revizijska komisija sploh spušča v vsebinsko (in merito) odločanje o zahtevku za revizijo. Aktivna legi...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Uredba ES o postopkih v primeru insolventnosti

Matjaž Jan, 23.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matjaž Jan, Evro pravna praksa, 6/2004Z vstopom RS v Evropsko unijo je postala sestavni del našega pravnega reda tudi Uredba Sveta (ES), št. 1346 z dne 29. 5. 2000, o postopkih v primeru insolventnosti (UL L 160 z dne 30. 6. 2000, uredba). Po meni dostopnih informacijah je sodna praksa zaenkrat še ni uporabila, vendar pa je bilo v odloč...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Sodna praksa Sodišča ES v Evro PP, št. 5/2004

Avtor ni naveden, 23.12.2004

Sodišča

, Evro pravna praksa, 6/2004* Primeri Licata (270/84); Pokrzeptowicz-Meyer (C-162/00); Nemčija proti Komisiji (C-512/99); Komisija proti Španiji (C-414/97); Assunta Licata proti Ekonomskem in socialnem odboru (270/84); Land-Nordrhein-Westfalen proti Beata Pokrzeptowicz-Meyer (C-162/00); Stephen Austin Saldanha in MTS Securitie...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Vpliv predhodnega odločanja Sodišča ES na delovanje uprave

dr. Erik Kerševan, 23.12.2004

Sodišča

dr. Erik Kerševan, Evro pravna praksa, 6/2004Z vstopom RS v Evropsko skupnost (ES) se je na ozemlju naše države začel uporabljati tudi naddržavni pravni red, torej evropsko pravo. Posebnost pravne ureditve Skupnosti pa se kaže tudi v tem, da z novim pravom v Sloveniji niso bili ustanovljeni tudi posebni organi Skupnosti, ki bi bili odgovorni z...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Neskladje med slovenskim in evropskim pravom

dr. Luigi Varanelli, 23.12.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Luigi Varanelli, Evro pravna praksa, 6/2004Pri vstopu Slovenije v Evropsko skupnost se je porodilo vprašanje reševanja morebitnih neskladij med evropskim in slovenskim pravom. Pravni red države članice mora biti v sozvočju s pravom Skupnosti ter temu -- v primeru morebitnih neskladij ali antinomij -- prepustiti prednost (načelo primarnosti e...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Prenos direktiv v nacionalne pravne rede držav članic

Meta Česnik, 23.12.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Meta Česnik, Evro pravna praksa, 6/2004Direktiva je specifičen pravni instrument Evropske unije, ki ga ne moremo primerjati z nobenim drugim podobnim instrumentom v nacionalnem in v mednarodnem pravu. Državam članicam nalaga obveznost sprejeti predpise, ki bodo prenesli vsebino direktive v nacionalni pravni red. Bistvo direktive je, d...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Tehnični ukrepi za zaščito avtoskih del in predmetov sorodnih pravic v EU in Sloveniji (2. del)

Jure Levovnik, 23.12.2004

Intelektualna lastnina

Jure Levovnik, Evro pravna praksa, 6/2004Kot je bilo omenjeno v prvem delu prispevka, ki je bil objavljen v Evro PP, št. 5/2004, bomo v tem delu obravnavali vprašanje vpliva pravnega varstva tehničnih ukrepov na posamezne vsebinske omejitve avtorske pravice in vprašanje mehanizmov za uresničevanje teh vsebinskih omejitev, kadar obstajajo p...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Varstvo manjšin v EU

dr. Jasna Murgel, 23.12.2004

Človekove pravice

dr. Jasna Murgel, Evro pravna praksa, 6/2004Manjšino lahko najpreprosteje opredelimo kot skupino ljudi, ki jo večina obravnava kot predmet predsodkov in diskriminacije, ali kot skupino ljudi, ki zaradi prikrajšanja zahteva pozitivno podporo ali posebno zaščito države. Skupna značilnost manjšin je podrejen položaj na političnem, socialnem in k...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Športni pari kot podatkovne baze (2. del)

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 23.12.2004

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Evro pravna praksa, 6/2004C-46/02, C-338/02, C-444/02 in C-203/02 V Evro PP, št. 4/2004 smo poročali o navedenih sodnih odločitvah na podlagi (javno objavljenega) mnenja generalnega pravobranilca in mnogih komentarjev, ugibanj ter pričakovanj zainteresirane javnosti. Tudi sama sem si drznila zadevo nekoliko prejudicirati ...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Evropsko pravo gospodarskih družb

Avtor ni naveden, 23.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

I. V., Evro pravna praksa, 6/2004Prikazi Prvega maja je tudi v Sloveniji začel veljati "razširjen" pravni red in evropsko pravo je postalo del pravnega reda RS. Zato se je GV Založba odločila izdati zbirke evropskih uredb in direktiv, ki urejajo vsebinsko sorodna področja. Tako bodo izšle zbirke izbranih področji s temeljnimi čl...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Otroci z državljanstvom EU in njihovi starši s pravico do prebivanja

mag. Matija Vidmar, 23.12.2004

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Matija Vidmar, Evro pravna praksa, 6/2004C-200/02, Kuniqan Catherine Zhu, Man Lavette Chen / Secretary of State for the Home Departement Otroci z državljanstvom katere od držav članic imajo pravico do prebivanja v drugi državi članici, pod pogojem, da so zdravstveno zavarovani in da imajo zadostna sredstva, ki zagotavljajo, da v času pr...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄6

Prepoved iger z laserskim orožjem s simuliranjem ubijanja

mag. Matija Vidmar, 23.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Matija Vidmar, Evro pravna praksa, 6/2004C-36/02, Omega Spielhallen -- und Automatenaufstellungs GmbH / Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn Sodišče ES je v zadevi Omega Spielhallen -- und Automatenaufstellungs GmbH / Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn (C-36/02) dne 14. oktobra 2004 odločilo, da ni v nasprotju s pravom Skupnos...
Naslovnica
Evro pravna praksa, 2004⁄5

Ustava za Evropo

Avtor ni naveden, 14.10.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Evro pravna praksa, 5/2004Gregor Klemenčič Zunanji minister EU Evropska ustava v institucionalni ustroj EU vnaša kar precej novosti. -- Tako uvaja na zunanjepolitičnem področju zelo močno figuro -- ministra za zunanje zadeve EU, ki bo imel pravico do pobud, usklajevanja, vodenja, izvrševanja ter zastopanja evropske zunanj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 11 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiEvro pravna praksa
6(24) 5(26) 4(54) 3(54)
2(48) 1(47)

Leto objave

2004(146) 2003(107)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž