IUS-INFO - Dnevne novice - Stečaj SCT naj bi se po oceni upravitelja končal leta 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Novice > Izbrana novica
 
          - +   Preglej komentarje članka *  

Novice

18.10.2011

Stečaj SCT naj bi se po oceni upravitelja končal leta 2015

Ljubljana, 18. oktobra (STA) - V stečajnem postopku SCT naj bi po oceni upravitelja Leona Benigarja Tošiča nastalo za 17,8 milijona evrov stroškov, postopek pa naj bi se sklenil v januarju 2015. Preliminarno ocenjena vrednost premoženja SCT znaša 56,7 milijona evrov, a upravitelj opozarja, da je ugotavljanje dejanskega obsega stečajne mase zaradi neurejenega stanja zahtevno.

V stečajnem postopku je bilo doslej prijavljenih 3386 terjatev, upravitelj pa bo njihov preizkus opravil do 15. novembra, je Benigar Tošič zapisal v otvoritvenem poročilu, ki je danes objavljeno na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Upravitelj pričakuje vsaj še 1000 prijav izločitvenih pravic, ki bodo preizkušane kasneje.

Upravitelj je začel tudi z ugotavljanjem izpodbojnih dejanj SCT v enoletnem obdobju pred uvedbo postopka prisilne poravnave, ki mu ga poleg velika obsega sklenjenih poslov otežuje tudi računovodsko neusklajeno stanje v družbi.

Po ocenah Benigar Tošiča bo do 15. decembra, ko se izteče prekluzivni rok za vložitev tožb, vloženih med 100 in 200 tožb z vrednostnimi zahtevki med 5000 in 12 milijonov evrov, skupaj približno za 40 milijonov evrov izpodbojnih poslov. Te bodo v primeru uspešne pravde pomenile tudi povečanje stečajne mase.

SCT po njegovih pojasnilih že zdaj nastopa v 130 postopkih, vtožuje pa za 34,9 milijona evrov, pri čemer pa je uspeh postopkov zelo negotov, saj so po pregledu zahtevki v pretežni meri neutemeljeni in bodo po vsej verjetnosti zavrnjeni.

Medtem SCT kot tožena stranka nastopa v približno 600 zadevah, ki pa so trenutno prekinjene zaradi nastopa posledic stečaja in se bodo nadaljevale po objavi sklepa o preizkusu terjatev, če bodo terjatve upnikov, tožnikov, prerekane.

SCT je imel kljub prisilni poravnani, za katero je bil predlog umaknjen 15. junija in se je nato začel stečajni postopek, sklenjene številne pogodbe, ki niso bile v celoti realizirane. Upravitelj je s težavo - SCT namreč ni imel enotnega registra sklenjeni pogodb - pregledal več kot 500 odprtih pogodb in od določenih tudi odstopil.

Največji obseg poslovanja je imel SCT na področju nizkih gradenj z Družbo za avtoceste v RS (Dars), ki je bila tudi največji naročnik SCT.

Hkrati potekajo tudi pogovori z bankami, ki so SCT izdale bančne garancije. Sodelovanje z Darsom in bankami po oceni Benigar Tošiča za zdaj poteka "solidno", glede na veliko število primerov in njihovo zapletenost pa bo zaključevanje odprtih pogodbenih razmerij trajalo vsaj še dve leti.

Stečajne mase upravitelj še ni dokončno ocenil. Vrednost nepremičnin po likvidacijskih vrednostih, ugotovljenih v prisilni poravnavi znaša 45,6 milijona evrov. Vendar pa je Benigar Tošič zaradi dvomljivih vrednosti naročil ponovne cenitve, ki jih pričakuje do 15. novembra, ko bo izdelana otvoritvena bilanca SCT v stečaju.

SCT ima tudi deleže v odvisnih družbah (te za SCT zaradi stanja, v katerem se nahajajo, predstavljajo samo breme) in delnicah. Največ si upravitelj obeta od delnic Zavarovalnice Triglav (teh je 9283, njihova vrednost pa je ob prodaji po borzni ceni 1,04 milijona evrov) in elektrodistributerjev, v večinski državni lasti (njihova vrednost je ocenjena na 300.000 evrov).

Potencialne obveznosti tvorijo predvsem obveznosti iz naslova garancij, ki so jih izdale banke in se nanašajo na garancije za dobro izvedbo del (104 milijone evrov), za odpravo napak v garancijski dobi (60,4 milijona evrov) ter druge garancije in poroštva (1,2 milijona evrov). Potencialne obveznosti iz danih poroštev za prejeta bančna posojila v odvisnih družbah pa skupaj znašajo 25,3 milijona evrov.

Benigar Tošič je podal tudi kazalce poslovanja do 14. junija letos. Čista izguba se je glede na konec leta 2010 zmanjšala, in sicer z 94,5 milijona na 30,6 milijona evrov, čisti prihodki od prodaje pa z 226,4 na 26,7 milijona evrov.

Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 1,6 milijona evrov in so se glede na zadnji lanski dan znižale za 29,4 milijona evrov, medtem ko so se kratkoročne finančne obveznosti povečale za 46,8 milijona evrov na 82 milijonov evrov.

Povečanje slednjih je posledica unovčenih bančnih garancij (21,6 milijona evrov), povečanja kratkoročnih zapadlih delov dolgoročnih posojil (26,9 milijona evrov) in povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti do družb v skupini (4,4 milijona evrov); gre za posojila od Tovarne asfalta Črnuče (1,4 milijona evrov) in posojilo od SCT FBH iz Sarajeva (tri milijone evrov), za katerega je bila posojilna pogodba sklenjena in uresničena julija 2010, dogodek pa je bil knjižen šele maja letos.

Komentar bo javno objavljen

Arhiv

Zadnje novice

Vir

STA

2018

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar