Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Članek
 

          - +   Preglej komentarje članka *  

V središču

21.3.2012

Nova organizacija ministrstev

Zaradi preširoke strukture vlade, zaradi katere ni bilo mogoče slediti zahtevam po zmanjševanju stroškov države ter povečanju učinkovitosti, so z novelo zakona o državni upravi reorganizirana ministrstva, ukinjene nekatere vladne službe, njihova delovna področja pa prehajajo v pristojnost  posameznih ministrstev.

Novela Zakona o državni upravi (ZDU-1) naj bi skladno z novelo Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS) pripomogla k racionalnejši organiziranosti državne uprave. K temu naj bi v prvi vrsti največ doprineslo zmanjšanje števila ministrstev iz 15 na 11 ter zmanjšanje števila vladnih služb in uradov. Navedeno pomeni vsebinsko in organizacijsko združevanje nalog, katerih koordinacija je bistvena za oblikovanje politik na posameznih upravnih področjih. Tako naj bi bila zagotovljena večja operativnost, racionalizacija poslovanja državne uprave, boljša izraba kadrovski virov ter posledično boljše delovanje vlade.

»Nova« ministrstva skladno z novelo ZDU-1 so:

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo poleg obstoječih nalog na področjih delovnih razmerij, zaposlovanja, družine in socialnih zadev opravljalo še naloge na področju enakih možnosti (28. člen).

2. Naloge Ministrstva za finance so dopolnjene z opravljanjem nalog na področjih makroekonomske politike in koordinacije strukturnih reform, finančnega premoženja, poroštev, zadolževanja javnega sektorja, javno zasebnega partnerstva, preglednosti finančnih odnosov ter usklajevanja stališč in sodelovanja z OECD (29. člen).

3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki združuje delovna področja bivšega Ministrstva za gospodarstva, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (področje tehnologije, pošte ter meroslovja) ter deloma Službe za lokalno samoupravo in regionalno politiko (področje regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike) in Službe za razvoj in evropske zadeve (področje razvoja).

4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje združuje delovni področji bivšega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter del področja Ministrstva za okolje in prostor (področje okolja). V pristojnost Ministrstva za kmetijstvo in okolje preidejo tudi naloge s področja podnebnih sprememb (32. člen).

5. Ministrstvo za notranje zadeve poleg nalog s področja javne varnosti in policije, upravnih notranjih zadev in migracije, po novem opravlja še naloge s področja organizacije in statusa državnega tožilstva, kot tudi enotnega sistema določanja, varovanja in dostopa do tajnih podatkov z delovnega področja državnih organov (34. člen).

6. Ministrstvu za obrambo se delovno področje ni spremenilo ter se enako kot doslej nanaša na področje obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (35. člen).

7. S področja Ministrstva za pravosodje in javno upravo se je izločilo državno tožilstvo ter dodale naloge s področja javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, elektronskega poslovanja, dostopa do informacij javnega značaja, delovanja nevladnih organizacij, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države ter naloge na področju lokalne samouprave.

8. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor združuje delovna področja bivšega Ministrstva za promet, dela Ministrstva za okolje in prostor (za področje prostora), dela Ministrstva za gospodarstvo (za področje energetike, rudarstva in učinkovite rabo energije) ter dela Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (za področje elektronske komunikacije, pospeševanje informacijske družbe ter usklajevanje dela na področju informacijske družbe).

9. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport opravlja naloge na področjih predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega, višjega in visokega šolstva, znanosti, raziskovanja, športa, ustvarjanja, umetnosti, kulture, kulturne dediščine, medijev, informacijske družbe, elektronskih komunikacij, slovenskega jezika ter verskih skupnosti (39. člen).

10. Ministrstvo za zdravje enako kot do sedaj opravlja naloge s področja varovanja in krepitve zdravja, zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, zdravstvene varnosti živil, zdravega prehranjevanja, zdravil in medicinskih pripomočkov ter kemikalij (40. člen).

11. Ministrstvo za zunanje zadeve poleg nalog na področjih zunanjih zadev države in gospodarske diplomacije je od Službe za razvoj in evropske zadeve prevzelo naloge s področja evropskih zadev (41. člen).

S prenosom nalog iz vladnih služb in uradov na pristojna ministrstva, ki naj bi bil opravljen najkasneje do 1. aprila 2012, prenehajo z delom Urad za narodnosti, Urad za enake možnosti, Urad za verske skupnosti, Urad za tajne podatke in Služba za podnebne spremembe.

Pripravila: mag. Jasmina Cigrovski

Komentar bo javno objavljen

Arhiv

Zadnji članki

2018

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober