IUS-INFO - V središču - Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov v duhu varstva potrošnikov
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Članek
 

          - +   Preglej komentarje članka *  

V središču

3.10.2018

Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov v duhu varstva potrošnikov

1. oktobra je stopila v veljavo Direktiva IDD (EU) 2016/97 – Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov. Eden izmed ciljev, ki jih direktiva želi doseči je zagotovitev enake ravni varstva potrošnikov in enake konkurenčne pogoje za vse distributerje.

Nadzor nad produkti in ureditev upravljanja sta najpomembnejša pri varstvu potrošnikov in zagotavljanju, da posamezni zavarovalni produkti ustrezajo potrebam in zahtevam potrošnika, na ta način pa se zmanjša zavajajoča prodaja, posledično pa tudi eventuelna škoda potrošniku. V tem kontekstu Direktiva IDD zagotavlja podrobno ureditev, upoštevajoč profile transparentnosti in zaščite potrošnika, tako v zvezi z oblikovanjem produkta kot njegovo distribucijo.

Direktiva predpisuje več načinov, kako zadostiti zahtevam in sicer:

Zavarovalnice morajo pri oblikovanju produktov zagotoviti osebje, ki imajo ustrezna znanja, spretnosti in izkušnje, zagotoviti pa mora tudi njihovo stalno usposabljanje. Na podlagi načela zagotavljanja visoke ravni strokovnosti in usposobljenosti zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov morajo zagotoviti tudi visoko raven usposobljenosti za vse, ki strankam svetujejo glede posameznih produktov.

Tudi zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki se bodo morali stalno poklicno usposabljati, da bodo ohranili primerno raven storitev, za kar pa bodo morali opraviti vsaj 15 ur poklicnega usposabljanja letno, upoštevajoč naravo prodajnih produktov in njihovo vlogo pri opravljanju posla.

Ob distribuciji produkta mora zavarovalnica stalno spremljati ali je produkt še skladen z interesi ciljane skupine in značilnostmi ciljanega trga.

Zavarovalnica ali zavarovalni posrednik bo moral pri svetovanju o zavarovalnem naložbenem produktu pridobiti potrebne informacije v zvezi z znanjem in izkušnjami stranke s področja naložb in v zvezi s finančnim položajem te osebe, da bo lahko zavarovalcu priporočil zavarovalne naložbene produkte, ki so zanj primerni.

Pred prodajo zavarovalnih produktov  mora zavarovalni zastopnik vedno ponuditi stranki v izpolnitev vprašalnik za ugotavljanje zahtev in potreb. Na podlagi informacij, ki jih bo na ta način pridobil od stranke, ji bo ponudil ustrezen produkt, ki bo skladen s strankinimi potrebami in zahtevami, pa tudi stranka se bo lažje odločila za ustrezno zavarovanje.

Zavarovalni zastopnik mora pred sklenitvijo pogodbe stranki zagotovi informacije o zavarovalnem produktu na razumljiv način tako,  da stranki omogoči sprejetje ustrezne odločitve. V kolikor oceni, da posamezen produkt za stranko ni primeren, jo mora na to opozoriti.

Zavarovalnica mora informacije zagotoviti v obliki standardiziranega dokumenta na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov. Za dokument velja, da mora biti kratek in vsebinsko zaključen dokument, pripravljen in oblikovan tako, da je jasen in enostaven za branje, zapisan v ustrezni velikosti, v uradnem jeziku, točen in, da ni zavajajoč.

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu mora vsebovati:

-       informacije o vrsti zavarovanja;

-       povzetek zavarovalnega kritja, vključno z glavnimi zavarovanimi tveganji, zavarovalne vsote in po potrebi geografski obseg in povzetek izključenih tveganj;

-       način plačila premij in trajanje plačil;

-       glavne izjeme, ko ni mogoče podati zahtevka;

-       obveznosti na začetku pogodbe;

-       obveznosti med trajanjem pogodbe;

-       obveznosti v primeru vložitve zahtevka;

-       čas trajanja pogodbe, vključno z datumi začetka in konca veljavnosti pogodbe;

-       pogoje za odstop od pogodbe.

Vedno večji nabor dejavnosti, s katerimi se hkrati ukvarjajo številni zavarovalni zastopniki, zavarovalni posredniki in zavarovalnice, je povečal možnost nasprotja interesov med temi različnimi dejavnostmi in interesi strank, zato morajo biti strankam vnaprej posredovane jasne informacije glede statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni produkt, in glede vrste plačila, ki ga te osebe prejmejo, da bodo seznanjene z razmerjem med zavarovalnico in posrednikom.

Zavarovalni zastopnik mora pred sklenitvijo pogodbe stranko informirati tudi o tem, ali zagotavlja svetovanje glede zavarovalnega produkta, ki ga prodaja.

Nove poslovne prakse bodo tako na naš trg prinesle dodatno stabilnost in transparentnost poslovanja zavarovalnic, s tem pa tudi ponovno povečanje zaupanja potrošnikov, saj bodo morale zavarovalnice svoje ponudbe predstaviti na pregleden in strankam razumljiv način.

Pripravila: Sanja Miljuš Herman
KADROVSKE STORITVE d.o.o. 


Komentar bo javno objavljen

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober