Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Članek
 

          - +   Preglej komentarje članka *  

V središču

8.9.2017

IZ PRAKSE: Motenje posesti

Ker rušenja kamnitega zidu kot enostavnega objekta v skladu s predpisi, ki določajo varnost na gradbišču, ni potrebno zavarovati, tudi protipravnost ravnanja ni izključena.

(okrajno sodišče) Tožeča stranka je v tožbi zaradi motenja posesti zatrjevala, da je tožena stranka na dostopno pot postavila železno ograjo in s tem preprečila vožnjo z motornimi vozili, s čimer je motila zadnjo mirno posest tožeče stranke. Tožeča stranka je zahtevala odstranitev ograje in količkov ter v bodoče prepoved podobnih motilnih dejanj.

Tožena stranka je zatrjevala, da so bili železni količki in ograja na pot postavljeni iz varnostnih razlogov zaradi nameravane sanacije obcestnega kamnitega zidu in v izogib nastanku škode, saj je šlo za gradbeni poseg s predvidenim rušenjem zidu. K temu naj bi jo zavezovala predvsem Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (v nadaljevanju: Uredba), zaradi česar naj tudi ne bi bil podan element protipravnosti.

Skladno z določilom 3. odstavka 33. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ) posestnik nima pravnega varstva, če motenje ali odvzem posesti temelji na zakonu. Točka a) 3. člena Uredbe določa, da začasna ali premična gradbišča pomenijo katerokoli delovišče, na katerem se izvajajo gradbena dela in vzdrževalna dela, pri čemer je okviren seznam gradbenih del naveden v prilogi I iz te Uredbe. Priloga I Uredbe v okvirni seznam gradbenih del uvršča tudi rušenje, kar pomeni, da je tudi območje oziroma delovišče, kjer se izvajajo rušitvena dela, šteti za gradbišče. V prilogi IV Uredbe, ki določa zahteve za varnost in zdravje na gradbiščih, v poglavju B - Specifične zahteve za delovna mesta na gradbiščih, je v tč. 19.4. določeno, da se mora ogroženo območje pred začetkom rušenja ograditi z varovalno ograjo, pri čemer pa ta zaveza ne velja za vsa gradbišča.

Varovanje gradbišča namreč ureja še Pravilnik o gradbiščih, ki v 1. odstavku 8. člena sicer določa obveznost ograditve in varovanja gradbišča, pri čemer v 3. odstavku istega člena obravnava izjemo od tega pravila in določa, da pri rušenju nezahtevnega in enostavnega objekta gradbišča ni treba niti ograditi niti zavarovati. Kamniti zid tožene stranke v skladu s 5. in 6. členom Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje nedvomno sodi med nezahtevne/enostavne objekte, v zvezi s katerimi se ograditev in varovanje ne zahteva. Ker rušenja kamnitega zidu tožene stranke v skladu s predpisi, ki določajo varnost na gradbišču, ni bilo potrebno zavarovati, zaradi česar protipravnost ravnanja ni izključena.

Hkrati pa je jasno, da ograja ni bila postavljena le zaradi zatrjevane varnosti, saj je konkretni kamniti zid že po laični oceni mogoče zrušiti v nekaj urah, izgovor, da so terminski plan del vodili gradbeni delavci, pa ni pravno upošteven, saj je ravno tožena stranka tista, ki bi lahko odredila takojšnje in hitro zrušenje zidu in odstranitev materiala, kar bi terjalo le nekaj urno ali enodnevno zaprtje ceste, posledično pa tožba zaradi motenja posesti niti ne bi bila potrebna.

Glede na navedeno je jasno, da je tožnik upravičen do posestnega varstva, sodišče je zato ugotovilo nastalo motenje in na podlagi 34. člena SPZ ugodilo tudi zahtevku na prepoved nadaljnjega motenja posesti. 

Pripravil: Igor Cek, odvetnik
Odvetniška pisarna Cek d.o.o.

Komentar bo javno objavljen

Arhiv

Zadnji članki

2018

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober