c S
Dr. Matej Avbelj na okrogli mizi 10 najvplivnejših pravnikov - video prispevek 23.01.2013

»Pravna država je to, kar počnejo sodniki in drugi uradniki. Sedaj smo na točki nič in tako ne gre več naprej. Doseči moramo tisto, kar smo se zavezali pred dvajsetimi leti. Glede odgovornosti za krizo pravne države je pomembno, da tudi poimensko izpostavimo posameznike, ki so ključno prispevali k stanju, v katerem smo se znašli.«

V okviru osrednje teme okrogle mize »Najvplivnejši pravniki kritično o perečih pravnih vprašanjih« je dr. Matej Avbelj glede ozadja in pomena aktualnih demonstracij v Mariboru in drugih slovenskih mestih razložil svoje stališče:

Na vprašanje o odgovornosti za krizo pravne države je dr. Avbelj  poudaril, da ključno vlogo za njo nosijo pravniki, posebej tisti, ki okupirajo ključne institucionalne položaje na področju pravosodja.Dr. Avbelj je predstavil tudi svoje stališče glede sprememb ustavne ureditve z zavrnitvenim referendumom, ki jih pripravlja strokovna skupina, katre član je tudi sam:Za zaključek je dr. Avbelj glede odgovornosti v širši javni sferi dodal, da želi kot visokošolski učitelj prepoznati potenciale svojih študentov in jim omogočiti, da te potenciale tudi uresničijo.Pripravil:
Toni Tovornik, urednik portala IUS-INFO

Video: Matjaž Gerčar

Fotografije: Gregor Zagozda


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.