c S
ESČP o možnosti seznanitve z dokazi v primeru uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov 13.11.2019 Pritožnik Michael Rook (zadeva Rook proti Nemčiji) je bil direktor večjega trgovskega podjetja s potrošniško elektroniko. Februarja 2011 ga je tožilstvo začelo preiskovati zaradi suma, da je pri vodenju poslov prejemal podkupnine. Med preiskavo je bil opravljen obširen nadzor telekomunikacij, pri katerem je bilo posnetih približno 44.970 prisluhov telefonskih pogovorov in shranjenih okoli 34.000 drugih podatkovnih nizov (SMS- in MMS-sporočil ter drugih podatkov operaterjev). Pri hišnih preiskavah je bilo pozneje zaseženih še več podatkovnih nosilcev, na katerih je bilo okoli 14 milijonov elektronskih datotek (elektronskih sporočil in drugih besedilnih dokumentov).

Policija je prisluhe analizirala in pripravila zapise osemindvajsetih telefonskih pogovorov, za katere je ocenila, da so pomembni za obtožbo. Ti so bili nato vloženi v pisni preiskovalni spis. Dokumenti z zaseženih podatkovnih naprav pa so bili najprej prekopirani kot slikovne datoteke in nato vneseni v poseben forenzičen program za analizo podatkov. S tem se je spremenil njihov format, tako da jih je bilo odtlej mogoče analizirati le s posebnim programom, katerega cena je znašala 4.031,72 evra. Policija je približno 1100 relevantnih datotek natisnila in vložila v spis.

Pritožnik je bil v novembru 2011 priprt. Tedaj je eden izmed njegovih treh zagovornikov zaprosil za vpogled v spis in ugotovil, da je bil nadzor telekomunikacij bistveno obširnejši od tistega, kar je bilo vloženo v spis. Zahteval je, naj se mu omogoči pregled avdio datotek in drugih podatkov v zvezi s prisluhi, tako da se mu ti izročijo na CD-ju ali DVD-ju. Državni tožilec tej zahtevi ni ugodil, je pa zagovorniku dovolil, da datoteke pregleduje v prostorih policije v času uradnih ur (od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 14. in 16. uro) in v prisotnosti policista. Zagovornik se je na policiji nekajkrat zglasil. Policija je na podlagi iskalnih parametrov, ki jih je vnaprej sporočil, našla ustrezne datoteke in jih prekopirala na policijski računalnik. Na zahtevo zagovornika je pripravila tudi seznam prisluhov glede na različne telefonske linije, datume in čase klicev, njihovo trajanje in oceno relevantnosti pogovorov ter hkrati pojasnila, kje je avdio datoteko mogoče najti.

V februarju 2012 je bila zoper Michaela Rooka in osem soobdolženih vložena obtožnica zaradi očitanih 91 primerov jemanja podkupnin pri opravljanju gospodarske dejavnosti. Marca 2012 je o ponovni prošnji za izročitev prisluhov na CD-ju ali DVD-ju sodišče odločilo, naj se vse avdio datoteke prekopirajo na računalnik v priporu, da bi jih zagovornik tam lahko pregledoval skupaj z obtoženim v prisotnosti policista v času obiskovalnih ur (med tednom od 8. do 11. ure in od 13. do 16. ure). Kopiranja datotek na CD ali DVD ni dovolilo, ker bi s tem lahko prišlo do posega v zasebno ali celo intimno sfero tretjih oseb, katerih pogovori bi se lahko znašli med prisluhi. Zagovornik posnetkov v priporu nikoli ni pregledoval.

Aprila 2012 je zagovornik sodišče zaprosil, naj mu izroči kopije 14 milijonov elektronskih datotek z zaseženih nosilcev podatkov. V maju 2012 mu je bil izročen trdi disk, na katerem so dokumenti sicer res bili, vendar so bili kodirani, tako da je bil za njihovo pregledovanje potreben poseben program. Zagovornikova prošnja, naj stroške nakupa tega programa v višini 4.031,72 evra plača država, je bila zavrnjena. Na novo prošnjo, naj se mu podatki zagotovijo v izvorni nekodirani obliki, je naposled 4. septembra 2012 prejel dokumente v slikovnem formatu, ki ga je bilo mogoče pregledovati z na spletu dostopno brezplačno programsko opremo.

Sojenje je potekalo od junija do decembra 2012, ko je sodišče Rooka obsodilo zaradi 63 primerov jemanja podkupnin pri opravljanju gospodarske dejavnosti in mu izreklo kazen petih let in treh mesecev zapora. V pritožbi pred nacionalnimi sodišči je trdil, da je bila priprava obrambe otežena, ker z zagovornikom nista imela dovolj časa, da bi pregledala izsledke telekomunikacijskega nadzora in zaseženih elektronskih podatkov. Pritožba je bila v pretežnem delu zavrnjena kot neutemeljena. Ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Postopek pred ESČP

Michael Rook je pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) uveljavljal kršitev pravice do poštenega sojenja in pravice do primernega časa in možnosti za pripravo obrambe (prvi in tretji (b) odstavek 6. člena EKČP). Trdil je, da obramba med kazenskim postopkom zaradi velikanske količine podatkov ni imela zadostne možnosti, da bi se seznanila s 45.000 avdio datotekami, 34.000 SMS-sporočili in 14 milijoni elektronskih sporočil ter drugimi datotekami, ki so bile zasežene med preiskavo. Obramba ni imela možnosti, da bi posnetke v celoti poslušala oziroma prebrala vse listine, niti ni bila sposobna ugotoviti, katere izmed njih so pomembne, in tako pripraviti obrambe. Precejšnje ovire pri dostopu do podatkov naj bi povzročilo zlasti dejstvo, da je zagovornik posnetke lahko pregledoval le v prostorih policije, po vnaprejšnjem dogovoru v času uradnih ur in ob prisotnosti policista. Zaradi tega naj bi bilo v postopku kršeno načelo enakosti orožij ...

Nadaljevanje članka za naročnike >> Mojca Mlinarič:  O možnosti seznanitve z dokazi v primeru uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov

Niste naročnik? >> Z brezplačno registracijo imate dostop do petih dokumentov vsak mesec

 

 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.