c S
Vrednost notarskih pristojbin se po več kot desetletju nekoliko dviguje 21.10.2019 V soboto, 19. oktobra, je začela veljati nova Notarska tarifa, ki je usklajena z Družinskim zakonikom (DZ) in Zakonom o kolektivnih tožbah (ZKolT). Višina notarskih pristojbin se nekoliko zvišuje, nekatere pristojbine se z inflacijo niso usklajevale vse od leta 2002.

Kot so na ministrstvu za pravosodje pojasnili avgusta, ko je šel predlog notarske tarife v medresorsko usklajevanje, so predlagane spremembe notarske tarife nastale po usklajenih dogovorih z Notarsko zbornico Slovenije, ki so bili intenzivni še zlasti v zadnjih mesecih.

Predsednica Notarske zbornice Slovenije Sonja Kralj je opozorila, da notarske pristojbine niso bile usklajene z inflacijo vse od leta 2002, vmes so bile tudi nekajkrat znižane.

Poudarila je tudi, da ne gre za novo notarsko tarifo, temveč samo za nekatere spremembe, med drugim je po novem dodana možnost revalorizacije, na novo pa so opredeljena tudi posamezna opravila notarjev, ki izhajajo iz zakona o kolektivnih tožbah in družinskega zakonika.

Najbolj pogoste zadeve, ki jih ljudje urejajo pri notarjih, so po pojasnilih Kraljeve sestava listine in overitev podpisov. Pristojbina za overitev podpisa je odvisna od vrednosti pogodbe, za pogodbe do 4590 evrov je pristojbina doslej znašala pet evrov, po novem bo šest evrov, je pojasnila predsednica notarske zbornice Sonja Kralj.

Za zapis pogodbe o prodaji nepremičnine po ceni v razponu od 114.750 evrov do 367.200 evrov, bi stranke po starem plačale 275 evrov za overitev pogodbe, po novem pa bodo plačale 314 evrov.

Za zapis pogodbe o dosmrtnem preživljanju, katere vrednost se giba v tem istem vrednostnem razponu, je bila doslej notarska pristojbina 343,75 evra, po novem pa 392,50 evra.

Med pogodbami, ki jih ljudje pogosteje sklepajo pri notarjih, je tudi posojilna pogodba ali notarski zapis oporoke. Kot je pojasnila Kraljeva, je bila pristojbina za sestavo tako posojilne pogodbe kot oporoke v vrednostnem razponu od 114.750 evrov do 367.200 evrov doslej 137,50 evra, po novem pa 157 evrov.

Nova notarska tarifa uvaja tudi pristojbine za notarjeva opravila kot upravitelja kolektivne odškodnine. Višina pristojbine se razlikuje glede na število pravočasno prijavljenih terjatev.

Objavljamo tabele z nekaj primeri pristojbin po dosedanji in novi notarski tarifi, vrednosti so izražene v evrih.


storitev dosedanja tarifa   nova tarifa
overitev prepisa listine (na stran) 1,5  2
pisno pravno mnenje (na stran) 23 26
pregled ZK, katastra ali sodnega registra družb (vsak vpogled) 23 26Pristojbina za overitev podpisa na pogodbi glede na osnovo za odmero

vrednost predmeta   dosedanja tarifa  nova tarifa
                do 4590 evrov  5  6
     4590 do 20.655 evrov  14  16
  20.655 do 68.850 evrov  23  26
 68.850 do 150.000 evrov  46  52

Pri vrednosti nad 150.000 evrov se za vsakih nadaljnjih 50.000 evrov pristojbina poviša za 11 evrov (prej 10 evrov), vendar skupaj največ 114 evrov (prej 100 evrov).Pristojbine za notarjeva opravila kot upravitelja kolektivne odškodnine


število pravočasno prijavljenih terjatev  pristojbina 
 do 25  710
nad 25 do 50  710 + 40 za vsako terjatev
nad 50 do 100  2.604 + 25 za vsako terjatev nad
100 pravočasno prijavljenih
nad 100 do 2500  3788 + 10 za vsako terjatev nad
500 pravočasno prijavljenih
nad 2500 4972 + 2,5 za vsako terjatev nad
2500 pravočasno prijavljenih
(do največ 25.000)


Ljubljana, 18. oktobra (STA) - Vir: notarska tarifa


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.