c S
Pomanjkanje kliničnih psihologov akutno, zbornica za ureditev financiranja specializacij 07.08.2019 Strokovnjaki ugotavljajo, da je pomanjkanje števila sodnih izvedencev iz klinične psihologije že akutno, nanj opozarja tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. Sodišča že več let izpostavljajo pomanjkanje sodnih izvedencev, kar povzroča podaljševanje sodnih postopkov. Najbolj pereče je hudo pomanjkanje izvedencev za področje klinične psihologije.V zbornici kliničnih psihologov zato pozivajo k po njihovem nujni ureditvi financiranja specializacij.

Sodišča posebej opozarjajo na pomanjkanje izvedencev klinične psihologije odraslih ter otrok in mladostnikov, psihiatrije in pedopsihiatrije v zvezi s postopki po novem družinskem zakoniku. Ta je namreč na sodišča prenesel stvarno pristojnost za odločanje v nekaterih dodatnih postopkih za varstvo koristi otroka, ki so bili prej v pristojnosti centrov za socialno delo. Posledično je dvignil potrebe po sodnih izvedencih.

Na vrhovnem sodišču so ob tem spomnili, da so na Okrožnem sodišču v Ljubljani junija opozorili, da imajo v obravnavi sedem nujnih zadev, ki jih zaradi preobremenjenosti ni želel prevzeti v delo noben od izvedencev. Družinske zadeve pa zahtevajo hitro postopanje, zato je to z vidika varstva koristi otrok nesprejemljivo. To pa utegne biti kot sistemski problem, zaradi katerega ni mogoče zagotoviti obravnave v razumnem roku, po njihovem opozorilu obravnavano tudi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

Ob kvalitetnih strokovnih mnenjih socialnih delavcev bi se izvedenskih mnenjem lahko izognili

Na dolge postopke postavljanja izvedencev klinične psihologije opozarja tudi varuh človekovih pravic Svetina, ki podpira prizadevanja ministrstva za pravosodje, da bi bilo izvedencev več in bi posledično delo teklo hitreje. Ob tem je spomnil, da so pri varuhu sicer že večkrat predlagali, da sodišče lahko v nekaterih primerih pride do ustreznih ugotovitev tudi brez izvedencev.

Tudi v Zbornici kliničnih psihologov Slovenije se zavzemajo za to, da bi strokovni delavci centrov za socialno delo izdelovali kakovostna strokovna mnenja, ki bi bila sodniku v pomoč, in vključitev sodnega izvedenca niti ne bi bila potrebna. "Tako bi otroke zaščitili pred stresnimi sodnimi postopki in postopki ocenjevanja pri sodnih izvedencih ter skrajšali same postopke," je pojasnila. Postopki pri sodnem izvedencu bi bili tako rezervirani le za najbolj zahtevne primere.

Vrhovno državno tožilstvo je ob tem izpostavilo projekt t.i. hiše za otroke kot mesta, kjer bodo v otrokom prijaznem okolju vodili pogovore z otroki glede dogajanja v njihovi družini. V projekt bodo po potrebi pritegnili tudi izvedence klinične psihologije, ki bodo naredili izvedensko mnenje tudi v zvezi z družinsko problematiko, so navedli na tožilstvu.

Nujno je urediti financiranje specializacij iz klinične psihologije

Na ministrstvu za pravosodje sta bila v zadnjem obdobju na pobudo vrhovnega sodišča sklicana dva sestanka v zvezi s pomanjkanjem sodnih izvedencev. Na njih so ugotovili, da v kratkem ni mogoče pričakovati imenovanja novih sodnih izvedencev na področju klinične psihologije. Trenutno je na tem področju aktivnih 12 izvedencev, njihovo število pa se še zmanjšuje, so navedli na vrhovnem sodišču.

Predsednica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije Sana Čoderl Dobnik je opozorila, da morajo biti rešitve za več sodnih izvedencev premišljene. Po njenem opozorilu se namreč pojavlja "zaskrbljujoča tendenca, da bi področje družinskih razmerij urejali profili, ki za to niso ustrezno usposobljeni, denimo psihologi brez specializacije iz klinične psihologije in magistri zakonske in družinske terapije z magisterijem teološke fakultete". To bi namreč vodilo v nestrokovno izvedensko delo s škodljivimi posledicami za že tako ranljive udeležence sodnih postopkov, je posvarila.

Prepričana je, da je pomanjkanje sodnih izvedencev na obravnavanem področju mogoče odpraviti le z ureditvijo financiranja specializacij iz klinične psihologije. To je bilo doslej po pojasnilu vrhovnega sodišča v pristojnosti posameznih zdravstvenih zavodov. Glede na to se je njihovo število v zadnjih 20 letih izrazito zmanjšalo, kar že resno ogroža tudi osnovno zdravstveno varstvo otrok. Ti na redno brezplačno obravnavo pri kliničnem psihologu čakajo več kot leto dni, so opozorili na vrhovnem sodišču.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so s pomanjkanjem izvedencev na vseh področjih, ki so ključna za ugotovitev koristi otroka in njegovo nadaljnjo zaščito, seznanjeni. Obenem pa navajajo, da večje potrebe po izvedencih ni prinesel le novi družinski zakonik, saj so se koristi otrok z izvedeniškimi mnenji ugotavljale že pred uveljavitvijo zakonika.

Ljubljana, 03. avgusta (STA)