c S
Pregled pravno-političnega dogajanja v EU - 27. junij 27.06.2013 Podjetja v EU imajo po novem na voljo lažji dostop do finančnih sredstev, ker je komisija EU razširila enotni evropski portal za finance in vanj vključila evropska strukturna sklada, evropski sklad za regionalni razvoj in evropski socialni sklad.

Enotni portal nudi enostavne, popolne in sveže informacije o načinih, kako podjetniki in podjetja lahko dostopajo do več kot 100 milijard evrov sredstev za različne programe iz obdobja 2007 – 2013. Najnovejši dodatek bo povečal število sodelujočih bank in skladov, s tem pa se bo okrepil vir informacij glede možnosti financiranja podjetij prek garancij, posojil in tveganega kapitala. VEČ

Ob konferenci z naslovom »Evropa dela za mala in srednja podjetja« je Komisija objavila pregled pobud za pomoč malim in srednjim podjetjem v letu 2013. Razvrstimo jih lahko v sedem (7) glavnih skupin, od dostopa do financ, sprostitve podjetniškega potenciala, koriščenja nastajajočih trgov, zmanjševanja administrativnih ovir, … Komisija ima za cilj vzpostavitev okvira za učinkovito, razpršeno in izboljšano dolgoročno financiranje malih in srednjih podjetij, zlasti s tem, da bi se pritegnile zasebne investicije. VEČ

Komisija EU je predlagala osnutek direktive o e-računih v javnih naročilih, skupaj s Sporočilom v katerem predstavi svojo vizijo glede polne digitalizacije postopkov javnih naročil, ki ga imenuje »e- naročanje od konca do kraja«. Gre za začetek debirokratizacije javne uprave v EU. Podobnost s pobudami slovenske vlade je zgolj naključna. VEČ

Komisija EU je predlagala nova pravila za naložbene sklade, namenjena dolgoročnim vlaganjem denarja v podjetja in projekte. Gre za zasebne Evropske dolgoročne investicijske sklade (ELTIF), s ciljem vlagati v podjetja, ki potrebujejo vloženi denar za daljše časovno obdobje. VEČ

S ciljem ustvariti trajnostno gospodarsko rast in zaposlovanje v morskem in pomorskem gospodarstvu, je evropska komisija predlagala, svet EU za splošne zadeve pa podprl, Strategijo za modro rast. VEČ

Komisija EU je predstavila novo politiko, ki bo javnim organom omogočala izbiro dobavitelja informacijsko-komunikacijske tehnologije. Politika nevezanosti na enega samega ponudnika bi lahko letno javnemu sektorju v EU prihranila več kot milijardo evrov. Gre za uporabo standardov v javnih razpisih namesto navajanja posameznih znamk, orodij, sistemov ali izdelkov pri naročanju ICT opreme, kar pomaga prihraniti denar v javni upravi. VEČ

Čas dopustov je zopet čas za predstavitev pravic, ki pripadajo potnikom v EU. Evropska komisija je začela s kampanjo predstavitve pravic in njihovega zakonskega varstva oz. uveljavljanja za potnike v letalskem in železniškem prometu, po novem pa tudi pri potovanju z ladjo in avtobusom. Aplikacijo za pametne mobilne naprave si lahko prenesete na vašo mobilno napravo od tu. VEČ

Nova pravila je Evropska komisija predlagala tudi o tem, kako bi morali ravnati telekomunikacijski operaterji in ponudniki internetnih storitev, kadar pride do izgube, kraje ali drugačnega ogrožanja osebnih podatkov njihovih strank. Z uredbo Komisije bodo podjetja dobila povsem jasna navodila za izpolnjevanje obveznosti ob kršitvah varnosti osebnih podatkov, potrošniki pa dodatno zagotovilo o tem, kako bodo njihove težave obravnavane. VEČ

Svet EU je odobril osnutke priporočil 23 državam članicam o ekonomski politiki predstavljeni v njihovih nacionalnih reformnih programih, kot tudi osnutke mnenj o fiskalni politiki za vsako državo članico iz predstavitev v njihovih programih za stabilnost. VEČ

Svet EU je potrdil predlog direktive Komisije o izboljšanju prenosljivosti pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja. Države članice bodo po direktivi zavezane vzpostaviti minimalne pogoje za pridobitev in ohranitev pravic iz pokojninskega zavarovanja za ljudi, ki delajo v drugi državi članici. VEČ

Ustanovljen je bil odbor za socialni dialog v pristaniškem sektorju, v katerem sodelujejo pristaniški organi, upravljavci terminalov, delavci v dokih in ostali pristaniški delavci iz celotne Unije. Odbor bo obravnaval težave, ki jih ima sektor, in prispeval k njegovemu dolgoročnemu uspehu. VEČ

V zadevi C-131/12 je na sodišču EU generalni pravobranilec Jääskinen v sklepnih predlogih podal mnenje, da ponudniki iskalnikov po direktivi o varstvu podatkov niso odgovorni, če se na spletnih straneh, ki jih obdelujejo, pojavijo osebni podatki. Za te ponudnike velja nacionalna zakonodaja o varstvu podatkov države članice v kateri ustanovijo sedež in svojo dejavnost zaradi trženja in prodajanja oglasnega prostora usmerjajo k prebivalcem te države, čeprav tehnični postopki obdelave podatkov potekajo drugje. VEČ

V zadevi C-681/11 so na sodišču EU presodili, da pravno mnenje odvetniške pisarne ali odločba nacionalnega organa za konkurenco, ne oprosti podjetja njegovega protikonkurenčnega ravnanja niti ga ne varuje pred naložitvijo globe. Organi države članice, pristojni za konkurenco, lahko ne izrečejo globe le izjemoma, kadar je obravnavano podjetje sodelovalo v nacionalnem programu prizanesljivosti. VEČ

V zadevi C-20/12 so sodniki ugotovili, da gre luksemburška zakonodaja, ki izključuje otroke obmejnih delavcev od upravičenja do finančne pomoči za visokošolsko izobraževanje, prek tega, kar je nujno za dosego sicer legitimnega cilja, ki je v tem, da bi v Luxembourgu povečali število ljudi z visokošolsko izobrazbo. Sodišče trdi, da se to lahko doseže z manj restriktivnimi ukrepi. V zadevi je bila uporabljena Uredba 1612/68. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko