c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2018, številka 42 / letnik XVI.
 
Occasio facit furem.
Prilika naredi tatu.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Odbor za pravosodje prisluhnil poročilu KPK in zavrnil predlog Škete
Odbor DZ za pravosodje se je včeraj seznanil z letnim poročilom KPK in oceno stanja za leto 2017. Predsednik KPK Boris Štefanec se je med drugim zavzel za sprejetje novega zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj je neustreznost zdajšnjega zakona največji problem delovanja KPK. Člane parlamentarnega odbora za pravosodje pa je znova opomnil, da so poslanci edini državni funkcionarji, ki so še vedno brez kodeksa etike. Pri obravnavi predloga generalnega državnega tožilca Draga Škete za začasno zadržanje izvrševanja četrtega odstavka 153. in drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) - določbi napotujeta, da je treba po dveh letih uničiti izsledke prikritih preiskovalnih ukrepov - je odbor pritrdil mnenju zakonodajno-pravne službe, da je predlog neutemeljen. Šketa je sicer že v septembru na Ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti omenjenih določb ZKP, saj je namreč ocenil, da bi lahko ob nadaljnji uporabi izpodbijanih določb prišlo do vsebinsko neutemeljenih in za pravni red škodljivih ustavitev kazenskih postopkov v večjem številu primerov.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Evropska unija
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz revije Podjetje in delo št. 6-7
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Za varuha človekovih pravic prispelo devet predlogov kandidatur
Na javni poziv predsednika republike Boruta Pahorja za mesto varuha človekovih pravic je prispelo devet predlogov kandidatur, ti so: Stanko Baluh, Valerija Korošec, Rajko Marković, Jasna Murgel, Gorazd Pretnar, Jadranka Sovdat, Peter Svetina, Rok Svetlič in Franci Žohar. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je Pahorja julija sicer pisno obvestila, da se njen mandat izteče 23. februarja prihodnje leto.

>> Odvetniška zbornica upa na dogovor glede dviga odvetniške tarife
V odvetniški zbornici so zadovoljni ob nedavni odločitvi vrhovnega sodišča, ki je glede določanja vrednosti točke v odvetniški tarifi odločilo, da pristojni minister v okviru pooblastil nima pravice pravno nevezanega političnega veta na spremembe tarife. Upajo, da bodo z ministrstvom za pravosodje lahko dosegli nek dogovor.

>> Spremembe zakona o rejništvu
Predlog novele > Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD), ki ga je ministrstvo za delo v ponedeljek poslalo v javno razpravo, je treba sprejeti zlasti zaradi uskladitve z Družinskim zakonikom (DZ). Ta prenaša stvarno pristojnost odločanja o namestitvi otroka v rejništvo s centrov za socialno delo na sodišča. Rok za pripombe na predlog novele se izteče 29. oktobra.

>> Novela zakona o zaposlovanju tujcev
Ministrstvo za delo je pripravilo predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, s katero bi na podlagi evropske direktive med drugim opredelili pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva in prostovoljnega dela ter dela varušk au pair.

>> Imenovanje državnih tožilcev mora iz rok politike
Generalni državni tožilec Drago Šketa je v intervjuju poudaril, da je čas, da se imenovanje državnih tožilcev vzame iz rok politike, saj smo, če se ne moti, edina država Sveta Evrope, kjer tožilce imenuje zakonodajna veja oblasti. Od nove vlade pričakuje izboljšanje tožilske strukture.

>> Tožilstvo Radanu po novem očita uboje
Na sojenju nekdanjemu zdravniku intenzivnega oddelka nevrološke klinike v ljubljanskem UKC Ivanu Radanu je tožilstvo pred napovedanim zaključkom sojenja spremenilo obtožnico. Radanov odvetnik Gorazd Fišer je potrdil, da je tožilka Katarina Bergant kazniva dejanja umora prekvalificirala v blažjo obliko uboja. Gre za pomembno spremembo, saj je za kaznivo dejanje umora zagrožena kazen najmanj 15 let zapora, za kaznivo dejanje uboja pa od pet do 15 let zapora.

>> Obravnavana gospodarska kriminaliteta upadla
Policija je v prvem polletju obravnavala 4998 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, kar je 8,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani, vendar za 53 odstotkov manj kot v prvem polletju 2014. Škoda, povzročena s temi kaznivimi dejanji, se je na letni ravni več kot prepolovila, in sicer z 210,2 na 103 milijone evrov, kaže polletno poročilo.

>> Kozinc z zastopanjem farmacevtke ni kršil odvetniškega kodeksa
Ljubljanski odvetnik Miha Kozinc z zastopanjem farmacevtke iz zgodbe o prisluhih ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću ni kršil določb odvetniškega kodeksa, je ocenila etična komisija Odvetniške zbornice Slovenije. Kozinca je zbornici prijavil nekdanji državni sekretar na pravosodnem ministrstvu Darko Stare.

>> Spremstvo prvošolca na prvi šolski dan
Vrhovno sodišče je odločilo, da je javni uslužbenec na prvi šolski dan svojega otroka prvošolca upravičen do dodatnega dneva plačane odsotnosti z dela. Ocenilo je, da je spremstvo v šolo enkraten in neodložljiv dogodek ter da se od staršev pričakuje, da bodo z otrokom.

>> Odvzem nezakonito pridobljenega premoženja Simoniču
Okrožno sodišče v Ljubljani je včeraj zaključilo postopek obravnave tožbe za odvzem nezakonito pridobljenega premoženja nekdanjega direktorja agencije za pošto in elektronske komunikacije Tomaža Simoniča. Tožilstvo je tožbo umaknilo po julijski odločbi ustavnega sodišča, se pa tožilec Boštjan Valenčič ni odpovedal tožbenemu zahtevku.

>> Podjetja zaradi GDPR z dodatnimi ukrepi
Nova splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR), ki je v veljavi od 25. maja, je od podjetij med drugim zahtevala dodatne ukrepe, ki so s seboj prinesli tudi določene stroške. Kot so pojasnili v nekaterih podjetjih, spremembe sicer niso bile drastične. O posebnih težavah tako ne poročajo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      »Krivosodje«    

Jan Zobec
   
Sodniki, ki zlorabljajo pravo, svoj položaj in funkcijo, zato niso niti približno primerljivi s tistimi, ki zamujajo s pisanjem sodb, ne zmorejo (morda tudi zaradi hude bolezni) količinsko izpolniti pričakovanega obsega dela, ali imajo (upravičeno ali neupravičeno) predolg jezik. Pa vendar bo zoper take - ali nekaj njih - uveden disciplinski postopek, nikoli pa zoper kako korifejo, »creme de la creme slovenske justice«, za katero obstajajo močne indikacije o zlorabi poklica, ki prakticira telefonnoye pravo in zrihta pravnomočno obsodbo nedolžnega. Prvi korak defibrilacije klinično mrtvega sodstva je zagon do sedaj impotentnega in asimetrično delujočega imunskega sistema - disciplinskih organov ter še kakih drugih, takih, ki se odzivajo na 257. člen KZ-1. Nizek ugled slovenskega sodstva in njegov slab glas je posledica nedelovanja imunskega sistema - sodstvo ni sposobno prepoznati imen, ki stojijo za vsemi prej nakazanimi kršitvami, zelo verjetno zlorabami sodniške službe ter te nosilce sodne oblasti, četudi nekatere z več kot četrt stoletno zamudo, izločiti iz sodniških vrst.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU o izvršitvi evropskega naloga za prijetje
Sodišče EU je v zadevi C-327/18 obravnavalo vprašanje v zvezi z izvršitvijo evropskega naloga za prijetje izdanega s strani Združenega kraljestva. Sodišče je odločilo, da je treba 50. člen Pogodbe o Evropski uniji razlagati tako, da zgolj uradno obvestilo države članice o nameravanem izstopu iz EU v skladu s tem členom ne povzroči, da mora - v primeru izdaje evropskega naloga za prijetje zoper osebo s strani te države članice - izvršitvena država članica zavrniti izvršitev naloga ali odložiti njegovo izvršitev, dokler ne bo jasno, kakšna pravna ureditev bo veljala v odreditveni državi članici po njenem izstopu iz EU.

>> Komisija predlaga nov pristop k insolventnosti podjetij
Ministri za pravosodje so pretekli teden dosegli dogovor o splošnem pristopu k direktivi o insolventnosti, prestrukturiranju in drugi priložnosti, ki jo je Komisija predlagala leta 2016. Pobuda bo povečala priložnosti za podjetja v finančnih težavah, da se prestrukturirajo v zgodnji fazi ter preprečijo bankrot in odpuščanje zaposlenih. Poštenim podjetnikom bo omogočila drugo priložnost za zagon poslovanja po bankrotu, prav tako pa bodo postopki insolventnosti postali učinkovitejši in uspešnejši po celi EU.

>> Varnost potovalnih dokumentov
Evropska komisija je objavila poročilo o napredku v zvezi z varnostjo potovalnih dokumentov, v katerem ugotavlja, da je bila izvedena polovica od 32 ukrepov iz akcijskega načrta iz leta 2016. Med njimi so predlog Komisije iz aprila 2018 za izboljšanje varnosti osebnih izkaznic in dovoljenj za prebivanje za državljane EU in njihove družinske člane, ki niso iz EU. Okrepljeni schengenski informacijski sistem, ki je najbolj razširjen informacijski sistem za migracije, varnost in upravljanje meja v EU, bo ravno tako pomagal EU v boju proti ponarejevanju dokumentov, saj bo zdaj vključeval tudi podatke o ponarejenih potovalnih dokumentov. Center odličnosti za boj proti ponarejevanju dokumentov, ki od februarja 2018 deluje v okviru evropske mejne in obalne straže, pa je še eden od pomembnih dosežkov v okviru akcijskega načrta.

>> Odmik med kolektivno dogovorjenimi in dejanskimi plačami
Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound je objavila poročilo o plačah, dogovorjenih po kolektivnih pogodbah, v katerem ugotavlja, da so se plače po kolektivnih pogodbah, ki so rezultat pogajanj med sindikati in združenji delodajalcev, očitno znašle na razpotju. Čedalje večji plačni odmik med kolektivno dogovorjenimi plačami in dejanskimi kompenzacijami ob upoštevanju mešanega kritja lahko pomeni, da plače, dogovorjene s pogajanji, manj vplivajo na končno plačilo. To, kar je bil v preteklosti pomemben instrument za razvoj plač, lahko na dolgi rok postane tveganje.

>> Boj proti spletnim dezinformacijam
Predstavniki spletnih platform in oglaševalske industrije so Evropski komisiji predstavili svoje načrte za uveljavitev samoregulativnega kodeksa ravnanja za boj proti spletnim dezinformacijam, ki je bil dogovorjen 26. septembra. Posamezni načrti vsebujejo konkretne ukrepe, s katerimi nameravajo platforme razširiti svoja orodja za boj proti dezinformacijam na vse države EU. Med njimi so na primer orodje za jasnejše politično oglaševanje, usposabljanje za politične skupine in volilne organe, vzpostavitev evropskih volilnih središč in sodelovanje s preverjevalci dejstev. Komisija si bo prizadevala, da bi se načrti izvedli do evropskih volitev maja 2019.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Matija Žgur:
Politična kazniva dejanja
 
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V veljavi novosti obveznega zdravstvenega zavarovanja
13. oktobra so začele veljati obsežne spremembe in dopolnitve > Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki prinašajo številne novosti. Spremembe se med drugim nanašajo na pravice do zobotehničnih pripomočkov, zobnih vsadkov in ortodontskega zdravljenja. Po novem se bo število omejitev oploditev z biomedicinsko pomočjo nanašalo le na zunajtelesno oploditev. Širi se nabor bolezenskih stanj, katerih bolniki so upravičeni do zdraviliškega zdravljenja, in uvaja nov razlog za odlog začetka že odobrenega zdraviliškega zdravljenja. Spremembe pravil se nanašajo tudi na denarne dajatve in potne stroške. Pravico do spremstva za zdravljenje v tujini bodo po novem imeli tudi bolniki, starejši od 18 let, če bodo za to utemeljeni zdravstveni razlogi. Spremljevalec bo lahko uveljavljal nadomestilo za plačo. Omejuje pa se zdravniška pravica predpisovanja receptov za osebno rabo. Številne določbe se bodo začele uporabljati v enem letu po uveljavitvi novele, druge pa od vzpostavitve tehničnih možnosti.

>> Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) je bila sprejeta Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ki je začela veljati 13. oktobra. Uredba določa prireditelje iger na srečo iz 18. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-1, pri katerih obstaja nizko tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, ki se v celoti (občasni prireditelji) ali delno izvzamejo (trajni prireditelji) iz izvajanja ukrepov po ZPPDFT-1.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 66
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
31. oktober 2018 Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) 
 
1. november 2018 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
1. januar 2019 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2019 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 
 
1. januar 2019 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o osebni asistenci (ZOA) 
 
1. januar 2019 Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) 
 
1. januar 2019 Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) 
 
1. januar 2019 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZIZ?
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je doživel že 31 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIZ.

V časovni lestvici lahko pregledate vseh 32 verzij prečiščenih besedil tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo posameznega člena, pa lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere domnevane nevarnosti.

ZIZ je vsebinsko povezan tudi z več kot 800 strokovnimi članki, več kot 11.400 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 1.170 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.