c S
DZ: Poslanci imajo na mizi ukinitev dopolnilnega zavarovanja in povračila covidnih kazni 25.05.2023 12:43 V DZ-ju poteka prva obravnava novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva prenos prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v zdravstveno blagajno kot obvezni prispevek v višini 35 evrov.

Nadaljevanje majske redne seje se bo sicer začelo z obravnavo predloga zakona o povračilu glob zaradi kršitve neustavnih covidnih odlokov.

Vladni predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni covida-19, med drugim predvideva povrnitev plačanih oz. izterjanih glob v postopkih, ki so bili v mandatu prejšnje vlade uvedeni na podlagah, za katere se je izkazalo, da so neskladne z ustavo.

Predlog zakona predvideva ustavitev vseh tekočih prekrškovnih postopkov, predvidena pa je tudi sanacija pravnih posledic v zakonu zajetih prekrškov, in sicer samodejni izbris podatkov iz evidenc prekrškovnih organov in evidence pravnomočnih odločb sodišč.


>> Več: DZ: Poslanci bodo razpravljali o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja in povračilu covidnih kazni