c S
Zagovornik načela enakosti bi opustil pogoj znanja slovenščine za tujce 24.03.2023 15:26 Zagovornik načela enakosti je pregledal novelo zakona o tujcih, ki jo DZ obravnava po nujnem postopku. Poslancem je priporočil, naj glede ohranitve pravice tujcev do združitve z družino opusti pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni.

Načrtovana sprememba zakona glede združitve tujcev z družino bi še vedno lahko povzročala razbitje družin tujcev, ki so sami in katerih družinski člani so v Slovenijo lahko prišli, ne da bi se od njih zahtevalo znanje slovenščine, a bi državo morali zapustiti, če ob prošnji za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ne bi izpolnili zahteve po osnovnem znanju jezika, je opozoril Zagovornik.

Opozoril je še, da je treba pri tem vprašanju spoštovati pravico vseh ljudi do družinskega življenja in biti posebej pozoren na pravice otrok. Državnemu zboru je zato priporočil, naj z dopolnili na predlog zakona odpravi zahtevo po znanju jezika na vstopni ravni za ohranitev oziroma podaljšanje pravice tujcev do prebivanja v Sloveniji zaradi življenja z njihovimi družinskimi člani.

V priporočilu je pojasnil, da ureditev posega v pravico do spoštovanja zasebnosti in družinskega življenja tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji. Zaradi zahteve po znanju jezika je lahko družinsko življenje teh ljudi tudi prekinjeno ali onemogočeno. Kot je navedel, gre tudi za poseganje v položaj otrok, pri čemer je vedno nujno slediti njihovi najboljšim koristim.


>> Več: Zagovornik načela enakosti bi opustil pogoj znanja slovenščine za tujce