c S
Ministrstvo za pravosodje: Potrebe po reaktivaciji upokojenih sodnikov ni več 24.03.2023 14:45 Potrebe po reaktivaciji upokojenih sodnikov ni več, so na pravosodnem ministrstvu zapisali v odzivu na nedavno odločbo ustavnega sodišča glede neustavnosti zakona o sodniški službi.

Ugotovljena neskladja v zakonu glede reaktivacije upokojenih sodnikov in glede prenehanja sodniške službe bo ministrstvo reševalo s prenovo sodniške zakonodaje.

Ustavno sodišče je pred dnevi presodilo, da je določba zakona o sodniški službi (ZSS), ki ureja prenehanje sodniške službe ob upokojitvi sodnika oz. dopolnjeni starosti 70 let, v nasprotju z ustavo, saj hkrati ne določa prenehanja sodniške funkcije. Zakonodajalcu je ob tem naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v šestih mesecih. Poleg tega so ustavni sodniki razveljavili zakonsko določbo, ki omogoča reaktivacijo sodnikov po upokojitvi, in sicer tako, da so razveljavili celoten 76. a člen zakona o sodniški službi, ki ureja možnost sojenja in drugih nalog po tem, ko se sodnik že upokoji.

"Bistvo odločbe ustavnega sodišča, ki je odločalo o drugem odstavku 74. člena in 76. a člena zakona o sodniški službi (ZSS), je poudarek, da sodnik lahko opravlja sodniško službo le takrat in do takrat, ko še ima sodniško funkcijo. Konec trajanja sodniške funkcije mora pomeniti tudi konec opravljanja sodniške službe," so v odzivu na odločbo ustavnega sodišča zapisali na ministrstvu za pravosodje. Napovedali so, da bodo odločbo ustavnega sodišča upoštevali v novi sodniški zakonodaji, ki je v pripravi.


>> Več: Ministrstvo za pravosodje: Potrebe po reaktivaciji upokojenih sodnikov ni več