c S
Sum goljufije pri porabi evropskih sredstev v domovih za ostarele 24.03.2023 07:48 Pri projektih investicij v domove starejših so bile ugotovljene nepravilnosti, in sicer v postopkih izbora zunanjih izvajalcev v okviru evropsko sofinanciranih projektov, so sporočili z ministrstva za solidarno prihodnost. Prijavili so sum goljufije.

Sektor za investicije pri direktoratu za starejše in deinstitucionalizacijo na ministrstvu za solidarno prihodnost izvaja "upravljalna preverjanja, med drugim tudi preverjanja pravilnosti izvedb postopkov v okviru sofinanciranih operacij iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov". Preverjanja potekajo pri upravičencih in zavodih, ki delujejo na področju zagotavljanja storitev dolgotrajne oskrbe, piše v sporočilu za javnost ministrstva.

V povezavi z ugotovljenimi nepravilnostmi bodo ob prijavi suma goljufije na Generalno policijsko upravo v skladu s pravili spremljanja porabe evropskih sredstev izrekli finančne popravke.

Z vsemi ugotovitvami bodo zaradi suma kršitve določil gradbene zakonodaje in suma kršitve določil zakonodaje s področja arhitekturne in inženirske dejavnosti obvestili tudi druge pristojne organe oz. oddali prijavo na pristojni inšpektorat.

>> Več: Sum goljufije pri porabi evropskih sredstev v domovih za ostarele