c S
Sodišče: Ureditev v zakonih o fitofarmacevtskih sredstvih in vodah je neustavna 24.03.2023 07:57 Ureditev v zakonih o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS) in o vodah, ki se nanaša na območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, ter v uredbi za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja je po presoji ustavnega sodišča neskladna z ustavo.

Ustavni sodniki so odločili, da so v neskladju z ustavo člen zakona o FFS, ki govori o varovanju vodnega okolja in pitne vode, če se nanaša na najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, in člena zakona o vodah, ki govorita o vodovarstvenem režimu na vodovarstvenem območju ter o prepovedi in omejitvah opravljanja dejavnosti na teh območjih. Neskladna sta tudi člena uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, ki opredeljujeta možnost uporabe in oblikovanje seznama FFS na teh območjih.

Kot je v objavljeni odločbi zapisalo ustavno sodišče, ki je odločitev sprejelo 16. marca, morata državni zbor in vlada ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v uradnem listu. Do odprave ugotovljene protipravnosti pa se FFS ne smejo uporabljati na delu najožjih vodovarstvenih območij z najstrožjim vodovarstvenim režimom (VVO I) na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, in sicer na petmetrskem varovalnem pasu okoli območja zajetja (VVO 0).

Ustavni sodniki so o tem izdali ugotovitveno odločbo, saj izpodbijanih določb ni mogoče razveljaviti ali odpraviti. Odprava ali razveljavitev bi po njihovem mnenju pomenila, da do sprejetja nove ureditve sporna vprašanja sploh ne bi bila urejena, s čimer bi bil povzročen še bolj protiustaven položaj od tega, ki je ugotovljen s to odločbo.

>> Več: Sodišče: Ureditev v zakonih o fitofarmacevtskih sredstvih in vodah je neustavna