c S
Predlog novele Zakona o tujcih 23.03.2023 07:13

S predlagano novelo Zakona o tujcih Vlada v prvi vrsti odpravlja administrativne ovire ter omogoča hitrejše postopke izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi. Ponovno predlagajo uvedbo brezplačnih tečajev slovenskega jezika za vse kategorije tujcev.

Upoštevanje potrebe po delovni sili
Predlog novele Zakona o tujcih ne uvaja pogoja znanja jezika za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje tujcu, ki je nato tudi nosilec pravice do združitve družine oziroma združuje družinske člane. S tem se upoštevajo potrebe po zagotavljanju delovne sile (na primer nezmožnost obiskovanja tečajev zaradi delovnega časa in narave dela …).

Pogoji za prihod družinskih članov ostajajo enaki
V ničemer se ne spreminjajo pogoji za prihod družinskih članov tujih delavcev v Republiko Slovenijo. Namreč, ne uvaja se pogoj znanja jezika za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine.

Pogoj znanja slovenskega jezika ni diskriminatoren
Očitki o diskimininatornosti določbe so neutemeljeni. V Ministrstvu za notranje zadeve so oceno Zagovornika načela enakosti ponovno temeljito preučili. Ugotavljajo, da ni mogoče očitati ocene o diskriminatornosti ureditvi pogoja znanja slovenskega jezika za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine. Tudi zakonodaja EU omogoča, da države članice od državljanov tretjih držav (družinskih članov) zahtevajo izpolnitev meril za integracijo v skladu z nacionalnim pravom (na primer pogoj znanja slovenskega jezika).

Pomen družinskega življenja
V ministrstvu razumejo pomen družinskega življenja in pravico do združevanja družine. Zakon o tujcih ima že zdaj posebno varovalko. Upravne enote morajo ob izdaji ali podaljšanju dovoljenja za začasno prebivanje družinskemu članu v primeru, ko obstoji razlog za zavrnitev izdaje ali podaljšanja dovoljenja, upoštevati naravo in trdnost družinskega razmerja, dolžino njegovega prebivanja v Sloveniji ter obstoj družinskih, kulturnih in socialnih vezi z matično državo.

  • Ministrstvo za notranje zadeve