c S
Ker pripravlja rebalans, je vlada začasno zadržala izvrševanje državnega proračuna 23.03.2023 07:21 Vlada je ob pripravi rebalansa letošnjega državnega proračuna na dopisni seji odločila, da s četrtkom začasno zadrži izvrševanje "posameznih izdatkov na integralnih postavkah državnega proračuna".

Kot so po dopisni seji sporočili z vlade, je s tem vlada ustavila prerazporejanje proračunskih sredstev zaradi prevzemanja novih obveznosti, za katere sredstva v sprejetem proračunu države niso načrtovana v ustrezni višini, razen v primerih razporejanja sredstev splošne proračunske rezervacije.

Iz tega ukrepa so izključeni t. i. neodvisni ustavni organi, prav tako nemoteno poteka črpanje evropskih sredstev in financiranje namenov, načrtovanih v sprejetem proračunu, vključno z ukrepi za energetsko draginjo, so poudarili v sporočilu za javnost.

Kot so še razložili, je vlada letos reorganizirala državno upravo. Pri nekaterih ministrstvih so se spremenila delovna področja, hkrati pa so nastala nova. Ker se je ta reorganizacije zgodila po uveljavitvi državnega proračuna za letošnje leto, je v pripravi rebalans, s katerim bodo tudi novi državni organi dobili finančne načrte. "Ker reorganizacija ne bo terjala povečanja izdatkov državnega proračuna, je treba do uveljavitve rebalansa ustaviti prerazporejanje sredstev v primerih, pri katerih želi kateri od organov s prerazporeditvijo povečati obseg pravic porabe za posamezen namen in prevzeti novo obveznost," so razložili.

>> Več: Ker pripravlja rebalans, je vlada začasno zadržala izvrševanje državnega proračuna