c S

Neuradno naj bi delovna inšpekcija na RTV-ju ugotovila več kršitev

21.03.2023 15:55 Delovna inšpekcija je po neuradnih informacijah STA v nadzoru na Radioteleviziji Slovenija ugotovila več kršitev delovne zakonodaje. Med njimi prikrita delovna razmerja, zaposlovanje brez razpisa in z neustreznimi pogoji ter prekomerno nadurno delo.

Nadzor nad RTV Slovenija naj bi pokazal na prikrita delovna razmerja – ko delavec opravlja enake naloge v enakem obsegu kot zaposleni, a delo opravlja prekarno kot honorarni sodelavec.

Zaposlovali naj bi brez razpisa, nekateri od zaposlenih pa za delovna mesta, ki jih opravljajo, naj ne bi izpolnjevali pogojev. Ugotovljeno naj bi bilo tudi nespoštovanje oz. onemogočanje tedenskega počitka ter čezmerno delo oz. čezmerno število nadur. V enem primeru naj bi inšpekcija ugotovila celo posredovanje delavcev – ko nekdo delo opravlja prek tujega espeja.


>> Več: Neuradno naj bi delovna inšpekcija na RTV-ju ugotovila več kršitev