c S
Vlada omejila še najvišjo ceno za variabilni del toplote za gospodinjstva 25.01.2023 07:21 Vlada je na tokratni seji izdala uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja. Najvišja dovoljena tarifna postavka za variabilni del cene toplote po tej uredbi znaša 98,70 evra na megavatno uro. Uredba velja do 30. aprila.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije namreč predvideva možnost vladne regulacije cen toplote iz daljinskega ogrevanja, če pride do nesorazmernega povečanja cene toplote iz nekaterih sistemov daljinskega ogrevanja.

"Razlike med sistemi v Sloveniji so iz različnih razlogov zelo velike. Ključni razlog je gorivo, ki ga posamezni sistem uporablja, poleg tega pa so sistemi tehnično zelo različni in tudi različno upravljani," so navedli v Ukomu.

Vlada je ugotovila, da se vrednosti tarifne postavke za variabilni del cene toplote (brez DDV) v objavljenih cenikih za mesec januar 2023 gibljejo od 45,85 evra/MWh do 160 evrov/MWh (Nova Gorica, Trbovlje, Hrastnik).

Posledično je vlada z uredbo določila najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote iz distribucijskih sistemov, kjer se dejavnost distribucije toplote izvaja za gospodinjske odjemalce, ki dobivajo toploto iz distribucijskega sistema prek individualnega, pa tudi skupnega odjemnega mesta. Najvišja dovoljena tarifna postavka za variabilni del cene toplote zdaj znaša 98,70 evra/MWh, velja pa za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2023.

>> Več: Vlada omejila še najvišjo ceno za variabilni del toplote za gospodinjstva