c S

V GZS obžalujejo odločitev ustavnega sodišča glede upokojevanja starejših delavcev

23.02.2021 19:13 Ljubljana, 23. februarja (STA) - Tudi v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) obžalujejo, da je ustavno sodišče (sklep U-I-16/21) začasno zadržalo zakonska določila glede upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev. Menijo namreč, da nova ureditev, ki jo je v zakonodajo vnesel sedmi protikoronski zakon, uravnotežuje pravice delodajalcev in zaposlenih.

Možnost odpovedi delovnega razmerja ob izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev, kot so na GZS navedli za STA, po eni strani uravnotežuje pravice delodajalcev in delojemalcev, po drugi pa je delavcu, ki bi izgubil zaposlitev, ko je že izpolnil pogoje za upokojitev, zagotovljena socialna varnost.

Poleg tega s tem po prepričanju zbornice ne bi niti ugasnila pravica zaposlenega oziroma posameznika, da ostane delovno aktiven, bodisi z zaposlitvijo kje drugje bodisi z nadaljevanjem zaposlitve pri istem delodajalcu na kakšnem drugem delovnem mestu ali s kakšno drugo vsebino.

"Delodajalci nikakor ne želimo izgubljati ljudi, ki so polni delovnih izkušenj, kar je predvsem prisotno med starejšimi zaposlenimi. V primeru, ko pa delovno mesto kliče po novi energiji in obvladovanju novih tehnologij, pa bi moral imeti delodajalec možnost in pravico, da takšna mesta ponudi generaciji mladim, ki čakajo na prvo priložnost," so prepričani na GZS.

Ustavno sodišče je s sedmimi glasovi proti dvema začasno zadržalo izvajanje členov zakona o delovnih razmerjih in o javnih uslužbencih, ki se nanašajo na ureditev upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev. Člena določata, da lahko delodajalec zaposlenemu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, odpove delovno razmerje brez navedbe utemeljenega razloga.

Zahtevo za presojo ustavnosti določb so vložili sindikati, ki so odločitev za začasno zadržanje označili za strokovno in pričakovano. Po njihovem mnenju gre za dokaz, da je način poseganja v delovno-pravno zakonodajo in institute, povezane z upokojevanjem, neprimeren.