c S

Predlog za začasno zadržanje zakona o tujcih po mnenju odbora DZ ni utemeljen

17.05.2017 15:46 Ljubljana, 17. maja (STA) - Odbor DZ za notranje zadeve meni, da predlog varuha človekovih pravic za zadržanje izvrševanja 10.b člena zakona o tujcih ni utemeljen. Takšno mnenje bodo posredovali ustavnemu sodišču, ki bo o predlogu odločalo na eni od prihodnjih sej.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je namreč vložila zahtevo za oceno ustavnosti 10.b člena zakona o tujcih, ki ureja ukrepanje ob spremenjenih migracijskih razmerah. Ustavnemu sodišču je predlagala tudi prednostno obravnavo in zadržanje izvajanja člena, saj gre po njenem mnenju za specifično situacijo in ureditev, ki ima lahko zelo daljnosežne posledice.

Pred odločanjem ustavnega sodišča se je do predloga za začasno zadržanje opredelil tudi odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Ta je pritrdil mnenju zakonodajno-pravne službe DZ, ki meni, da predlog ni utemeljen.

Zakonodajno-pravna služba v mnenju navaja, da varuh v utemeljitvi predloga zgolj zatrjuje nastanek nepopravljivih škodljivih posledic, medtem ko predlog ni utemeljen s primerjavo med konkretnimi škodljivimi posledicami nadaljnjega izvrševanja izpodbijanega člena in škodljivimi posledicami, ki bi nastale zaradi zadržanja. Ker škodljive posledice izpodbijanih določb niso navedene in konkretizirane, predlog za začasno zadržanje ni utemeljen, meni zakonodajno-pravna služba.

S tem se strinja tudi vlada. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic je ob tem poudaril, da se 10.b člen zakona o tujcih še ne uporablja, saj mora o ukrepu ob spremenjenih migracijskih razmerah najprej odločiti državni zbor. Po njegovih besedah tako člen zakona, ki se sploh ne uporablja, ne more povzročiti škodljivih posledic.

Mnenju zakonodajno-pravne službe in vlade je pritrdila večina članov odbora, proti so bili le v ZL. Po besedah Mateja T. Vatovca je namreč zadržanje izvrševanja nujno, saj bo zaščitilo tiste, ki bi jih izvajanje spornega člena lahko potencialno ogrozilo.

Odbor bo sedaj mnenje v imenu državnega zbora posredoval ustavnemu sodišču, ki bo o predlogu, kot so pojasnili za STA, odločalo na eni od prihodnjih sej.

Člani odbora za notranje zadeve so se danes opredelili tudi do zahteve upravnega sodišča za oceno ustavnosti zakona o mednarodni zaščiti. Upravno sodišče je namreč v upravnem sporu zaradi statusa begunca v zvezi s tožbo zoper odločbo MNZ sklenilo, da postopek prekine in zahteva oceno ustavnosti določil zakona. Z vloženo tožbo sicer tožniki nasprotujejo, da jim je bil priznan status subsidiarne zaščite in menijo, da so upravičeni do statusa begunca.

Tudi pri tem vprašanju so podprli mnenje zakonodajno-pravne službe. Ta meni, da predlagatelj ni izkazal procesnih predpostavk, zato ustavnemu sodišču predlaga, naj zahtevo za presojo ustavnosti zavrže.