c S

DZ letos več zakonov sprejel po rednem postopku, manj po nujnem in skrajšanem

20.07.2016 14:56 Ljubljana, 20. julija (STA) - Delo državnega zbora je bilo v prvi polovici letošnjega leta glede na število in trajanje rednih sej ter število sprejetih zakonov primerljivo z enakim obdobjem lani in leta 2013. Se je pa opazno povečalo število zakonov, ki jih je DZ sprejel po rednem postopku, manj pa so jih sprejeli po nujnem in skrajšanem postopku.

STA objavlja nekaj tabel s podatki o delu državnega zbora od 1. januarja do 19. julija, v primerjavi z enakima obdobjem v letih 2015 in 2013.

Seje državnega zbora

2016 2015 2013

----------------------------------------------------------------

redne seje 7 7 7

izredne seje 8 9 16

----------------------------------------------------------------

skupaj 15 16 23

Trajanje sej (v dnevih)

2016 2015 2013

----------------------------------------------------------------

redne seje 37 34 28

izredne seje 9 10 19

----------------------------------------------------------------

skupaj 46 44 47

Število obravnavanih točk

2016 2015 2013

----------------------------------------------------------------

redne seje 147 150 130

izredne seje 12 27 23

----------------------------------------------------------------

skupaj 159 177 153

Sprejeti zakoni (število)

2016 2015 2013

----------------------------------------------------------------

ustavni zakoni / / 2

zakoni 16 14 9

novele zakonov 31 45 41

ratifikacije 21 22 16

notifikacije 1 / 1

----------------------------------------------------------------

skupaj 69 81 69

Sprejeti zakoni po načinu obravnave

vrsta postopka 2016 2015 2013

----------------------------------------------------------------

redni 32 21 16

nujni 6 18 19

skrajšani 9 20 17

ratifikacije 22 22 17

----------------------------------------------------------------

skupaj 69 81 69

Seje delovnih teles

2016 2015 2013

----------------------------------------------------------------

število sej 313 303 271

trajanje v urah 766 741 550

število točk 675 632 626

Poslanska vprašanja in pobude

2016 2015 2013

--------------------------------------------------------------

postavljena 951 953 409

odgovorjena 950 937 406

neodgovorjena 1 16 3

Vir: raziskovalni oddelek DZ