c S

Vlada danes potrdila predlog zakona o varčevanju v javnem sektorju v 2015

10.12.2014 Ljubljana, 10. decembra (STA) - Vlada je danes na dopisni seji potrdila predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 2015 in ga posredovala DZ. Na ministrstvu za javno upravo so potrdili še, da reprezentativni sindikati javnega sektorja, ki še niso podpisali dogovora o varčevalnih ukrepih, lahko to storijo do vključno petka.

Po petku bo ministrstvo za javno upravo dokumente s podpisi posredovalo ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo registriralo kolektivne pogodbe, so pojasnili na ministrstvu. Za realizacijo ukrepov so namreč pristojni ministri in sindikalisti podpisovali tudi aneksa h kolektivnima pogodbama za javni sektor in za negospodarske dejavnosti.

Medtem je vlada na današnji dopisni seji za obravnavo v DZ pripravila zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015.

Po navedbah ministrstva za javno upravo predlog zakona med drugim določa prenos ukrepov, ki veljajo že do konca tega leta: znižano plačno lestvico, podaljšanje neusklajevanja osnovnih plač, podaljšanje neizplačevanja redne delovne uspešnosti, znižan regres za letni dopust in podaljšanje omejenega izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Pri slednjem ukrepu bo sicer po novem veljalo zmanjšanje obsega sredstev iz prihrankov, ki se lahko namenijo izplačilu povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog.

Predlog zakona določa tudi zamik izplačila iz naslova napredovanj v plačne razrede in nazive oziroma višje nazive v prihodnjih dveh letih.

Dogovor vključuje še znižano plačevanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in zmanjšanje števila javnih uslužbencev, ki ne bo preseglo enega odstotka na letni ravni. Iz tega ukrepa bi bili izvzeti tisti proračunski uporabniki, ki zmanjšajo obseg oddaje del zunanjim izvajalcem. Predvideva se tudi ukrep, ki se nanaša na možnost selektivnega zmanjšanja delovne obveznosti.

Ukrepi predvidoma začnejo veljati z novim letom, prej morajo zakon potrditi še poslanci. Predlog zakona je že v DZ, vlada pa predlaga obravnavo po nujnem postopku. Poslanci ga tako utegnejo - ob razširitvi dnevnega reda - obravnavati na redni seji, ki se začne v ponedeljek.

Dogovor o ukrepih za obvladovanje plačne mase v prihodnjem letu so vlada in večina sindikatov javnega sektorja podpisali že v torek. Od 38 reprezentativnih sindikatov jih je k podpisu pristopilo 28, a so nekateri sporočili, da bodo to storili naknadno.

Že zdaj je jasno, da pod dokumentom zagotovo ne bo podpisov najmanj šestih sindikatov, od tega kar štirih s področja zdravstvene dejavnosti: sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides, sindikat zobozdravnikov Dens, Sindikat zdravnikov družinske medicine Praktik.Um in sindikat delavcev v zdravstveni negi. Podpisa ne bosta prispevala še Sindikat vojakov Slovenije in Sindikat slovenskih diplomatov.

Kljub vsemu bodo ukrepi veljali za ves javni sektor. Kot je navedeno na spletni strani SMC, pa minister za javno upravo Boris Koprivnikar zagotavlja, da bodo prisluhnili vsem sindikatom, tudi njihovim specifičnim zahtevam, in jih poskusili čim bolj upoštevati v okviru splošnega sporazuma. Pogajalci bodo za skupno mizo znova sedli prihodnje leto, najpozneje marca, ko bodo na vrsti pogajanja o odpravi plačnih anomalij, spremembah plačnega sistema ter politiki plač v javnem sektorju.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.