c S

Metka Paragi na višjem sodišču izgubila tožbo proti NLZOH-u

21.03.2023 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je odločilo, da je bila mikrobiologinja Metka Paragi z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) odpuščena zakonito. S tem je spremenilo sodbo prvostopenjskega sodišča.

Mikrobiologinjo so odpustili aprila 2021. Očitali so ji štiri hujše kršitve pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja, pri čemer so trije očitki temeljili na izsledkih detektivskega nadzora. Med drugim naj bi dvakrat zapustila službene prostore, pri čemer svojega izhoda naj ne bi evidentirala skladno s pravilnikom in navodili delodajalca. Marca 2021 naj bi tudi prikazovala, da je svoje delo ves čas evidentirane prisotnosti opravljala v nevarnih pogojih dela, s čimer naj bi neresnično prikazovala, da je za ves delovni čas upravičena do dodatka za delo v tveganih razmerah.


>> Več: Metka Paragi na višjem sodišču izgubila tožbo proti NLZOH-u


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.