c S

Pahor s predstavniki parlamentarnih strank o spremembah volilne zakonodaje

17.01.2019 Predsednik republike Borut Pahor bo na posvetu z vodji parlamentarnih strank in poslanskih skupin iskal možnosti za spremembe volilne zakonodaje, za del katere je ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z ustavo. V strankah so enotni, da je treba neustavnost odpraviti, dogovor, na kakšen način bi to storili, pa bo, kot kaže, težko doseči.

Še največ strank se nagiba k ukinitvi volilnih okrajev in uvedbi preferenčnega glasu, pri čemer so tudi mnenja, ali naj bo preferenčni glas absolutni ali relativni, različna.

Pahor se je za pogovor z vodstvi parlamentarnih strank odločil po tistem, ko je ustavno sodišče ugotovilo, da je 4. člen zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, ki določa območja volilnih okrajev, v neskladju z ustavo.

Ustavni sodniki so opozorili tudi na veliko razliko med volilnimi okraji po številu volilnih upravičencev, poleg tega pri vseh volilnih okrajih ni upoštevano merilo o geografski zaokroženosti. DZ so naložili, da mora neskladje odpraviti v dveh letih.

Pahor se je že v sredo sestal s pravnimi strokovnjaki, ki so ugotovili, da je zakonodajalec dolžan spremeniti volilno zakonodajo tako, da parlamentarne volitve ne bodo nikakor ustavnopravno vprašljivi. Ugotavljalo so še, da ima zakonodajalec pri odpravi neustavnosti dve možnosti. Prva je, da preoblikuje volilne okraje v skladu z odločbo ustavnega sodišča, druga pa je ukinitev okrajev na ravni volilnih enot in uvedba prednostnega glasu, ki bo zagotavljal odločilen vpliv volivcev na dodelitev poslanskih mandatov.

Ljubljana, 17. januarja (STA)
Foto: STA


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.