c S

Za sodnico Benčičevo disciplinska sankcija premestitve

21.12.2017 Ljubljana, 20. decembra (STA) - Disciplinsko sodišče vrhovnega sodišča je odločilo, da je piranska okrajna sodnica Tina Benčič, ki je na zemljišču sklada kmetijskih zemljišč brez soglasij zgradila hišo, kršila določbe zakona o sodniški službi. Izreklo ji je sankcijo premestitve na drugo okrajno sodišče na območju Okrožnega sodišča v Kopru za eno leto, poroča Radio Slovenija.

Odločitev o disciplinski sankciji še ni pravnomočna, saj ima sodnica možnost pritožbe, še poroča radio.

Sodnica Benčičeva in njen soprog sta po poročanju medijev svojo hišo zgradila na zemljišču, ki je v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, in to na črno. Zadeva je toliko bolj sporna, ker sodnica na sodišču odloča o zadevah, povezanih z izvršbami in zemljiško knjigo.

O primeru je sredi septembra odločal Sodni svet in sklenil, naj primer obravnava njegova komisija za etiko, ki presoja kršitve sodniškega kodeksa. Komisija za etiko je ob obravnavi primera Benčičeve, ki naj bi živela v na črno zgrajeni hiši, sprejela načelno mnenje. To pravi, da je ravnanje sodnika, ki biva v nezakonito zgrajenem objektu, v nasprotju s kodeksom sodniške etike. Komisija sicer glede ravnanj sodnikov prejema le načelna mnenja, ki jih nato v anonimizirani obliki objavi na spletnih straneh Sodnega sveta.

Člani Sodnega sveta so septembra tudi sklenili predlagati disciplinskemu tožilcu na vrhovnem sodišču, naj zoper sodnico uvede disciplinski postopek, kar je predlagala tudi predsednica koprskega okrožnega sodišča. Disciplinski tožilec je predlogu sledil in zoper Benčičevo začel disciplinski postopek.

Po zakonu lahko predsednik vrhovnega sodišča glede na značaj in težo očitane kršitve za sodnika, ki se znajde v disciplinskem postopku, odredi suspenz in ga s tem začasno odstrani iz službe. V tem primeru se predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič za to ni odločil. Kot so že pred časom za STA pojasnili na Okrajnem sodišču v Piranu, Benčičevi tak ukrep ni bil izrečen, zato še naprej opravlja svoje sodniške dolžnosti.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.