c S

Noč pričal o domnevnem ponarejanju dokumentov, s katerimi je Radan opravičeval bolniško odsotnost

05.04.2016 Ljubljana, 04. aprila (STA) - Na sojenju zdravniku Ivanu Radanu je danes pričal Marko Noč, predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer je delal Radan, preden je odšel na nevrološko kliniko. Pričal je o domnevno ponarejenih zdravniških dokumentih, s katerimi je Radan opravičeval daljšo bolniško odsotnost.

Noč je povedal, da so po nekaj mesecih Radanove bolniške odsotnosti sodelavci podvomili v upravičenost te odsotnosti. Zato je Radana pozval, naj mu pokaže dokumentacijo, ki bi dokazovala to zdravljenje, čeprav je Noč, kot je zatrdil, takrat popolnoma zaupal Radanu.

Radan mu je nato izročil zgoščenko in papirno dokumentacijo, ki naj bi dokazovala, da so ga zdravili v dunajskem kliničnem centru. Ker je bila zgoščenka prazna, je Noč stopil v stik z zdravnikom, ki naj bi Radana zdravil. Izkazalo se je, da se Radan v tej instituciji oz. pri tem zdravniku ni nikoli zdravil.

Noč pa tega ni prijavil nobenim institucijam, ker ni želel mednarodnega škandala, kar bi škodilo tako oddelku, UKC kot tudi Radanu. Poleg tega ni dobil nobenega ustreznega nasveta različnih služb v UKC, zato je pozval Radana, za katerega so sumili, da ima težave z odvisnostjo, naj gre na zdravljenje k strokovnjaku za zdravljenje odvisnosti Andreju Kastelicu.

Po treh tednih ga je Kastelic poklical in dejal, da je Radan "čist" in da lahko dela. Po povratku v službo se je Radan spet dobro vklopil v delo, proti koncu leta 2011 pa so se spet začele širiti govorice o domnevni Radanovi odvisnosti.

Aprila 2012 pa se je na oddelku zgodil incident, saj se je Radan po Nočevih besedah ob jutranjem raportu čudno obnašal in je govoril "popolnoma mimo". Ko so dobili klic iz katetrskega laboratorija, da rabijo pomoč, se je javil Radan, a so jih že čez 10 minut ponovno klicali, češ da Radan dela neumnosti. Ko je prišel v katetrski laboratorij Radana ni bilo več tam, saj naj bi šel na oddelek internistične prve pomoči pomagati bolniku s septičnim šokom.

Na oddelku internistične prve pomoči pa so Noču povedali, da takšnega bolnika sploh niso imeli. Ko je Radan prišel nazaj na matični oddelek, ga je Noč poslal domov. "To ni bila utrujenost, ampak je bilo nekaj drugega," je danes dejal Noč.

Radana so na oddelku pozvali, naj da kri za analizo, kar je odklonil, zato mu je Noč dejal, da ne bo delal z bolniki, dokler mu ne predoči zdravniškega potrdila, da je sposoben za delo. Čez nekaj dni ga je Radan obtožil mobinga.

Nočevo pričanje glede aprilskega dogodka je potrdil tudi zdravnik na oddelku za intenzivno interno medicino Rihard Knafelj. Povedal je tudi, da je bil Radan, ki je bil sicer zelo vesten in natančen zdravnik, mesec pred tem dogodkom raztresen in ni sledil.

Dejal je, da ni nikoli videl, da bi odnašal propofol z oddelka, da pa so medicinske sestre ves čas opozarjale, da na reanimacijskih vozičkih v sobah zmanjkuje propofola. Je pa videl Radana, da je iz oddelka odnesel defibrilator.

Ko je Radan odšel na nevrološko kliniko, je Noč neuradno obvestil takratno predstojnico oddelka za intenzivno terapijo na nevrološki kliniki Bojano Žvan o "potencialnem problemu", to je o Radanovi morebitni odvisnosti. Opozorila pa, kot je dejal Noč, ni želel formalizirati v obliki dopisa.

Glede obiska pri Kastelicu je Radan dejal, da se tja ni šel zdraviti, pač pa da je šel tja prijateljsko in da bi se prenehale govorice na oddelku. Dejal je tudi, da če bi jemal propofol, bi za vbrizgavanje potreboval intravenski kanal, česar pa na dan aprilskega spornega dogodka ni imel. Tako trdi, da so bili dogodki na sporni dan napačno interpretirani.

Ko so Radana sumili, da ima težave z odvisnostjo, so na oddelku poostrili pravila glede izdajanja zdravil. Čeprav naj bi nekateri opažali, da so določena zdravila zmanjkala, pa tega Noč ne more potrditi, saj sta bila prej izdajanje zdravil in evidenca precej neurejena.

Je pa kontaktiral vodjo oddelka za zdravila na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije Jurija Fürsta, naj pregleda, ali je prišlo do kakšne zlorabe oz. odstopanj pri predpisovanju receptov.

Danes je pričala tudi predstavnica ZZZS, ki je dejala, da ZZZS zaradi neupravičenega predpisovanja zdravil na zeleni recept, gre za ogromne količine pomirjeval in uspaval, od Radana zahteva 17.633 evrov odškodnine.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.