c S
IV./38. Še en žur s pravim razlogom; pomagati
Vlasta Nussdorfer Nekdanja varuhinja človekovih pravic in svetovalka predsednika republike vlasta.nussdorfer@gmail.com
11.08.2009 Še en Si.mobilov ŽUR z razlogom. Tokrat spet konec avgusta z DJ Umkom in zelo jasnim sporočilom mladim: treba je razvijati družbeno odgovornost in prispevati en evro. Vstopnica bo namreč odgovor na poslani SMS.Mladi bodo s tem pomagali prav svojim sovrstnikom.

Kdor hoče pomagati,
naj tega ne počne samo z usti.

Nemški

Več pomeni en pfenig pomoči,
kot za tisoč tolarjev sočutja.

Nemški

Kogar nenehno z žlico pitajo,
se ne bo nikoli naučil sam jesti.

Nemški

Sočutje ob nesreči
je kot dež ob suši.

Hindijski (Indija)

Čeprav vsak dan govorimo o nasilju, zlorabah, različnih kaznivih dejanjih, tako na škodo odraslih kot tudi mladoletnikov, so policijske statistike več kot zgovorne. Od leta 2004, ko smo imeli 76 ubojev in umorov, v letu 2005 - 66, leta 2006 - 76, 2007 - 47 in 2008 - 30, lahko ugotovimo, da gre za padec najhujših kaznivih dejanj, ki pa se še vedno dogajajo v povprečju vsak drugi teden v letu.

Pri kaznivih dejanjih kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja se stanje giblje med 32 dejanji v letu 2005 in 27 v letu 2008, število posilstev je s 87 v letu 2004 padlo na 57 v letu 2008, medtem ko je bilo spolnih napadov na osebo mlajšo od 15 let, torej spolnih zlorab otrok v letu 2004 218 in v letu 2008 – 159, kar pomeni, da do takega dogodka pride skoraj vsak drugi dan v letu.

Glede na obseg mladoletniške kriminalitete, zlasti kaznivih dejanj zoper življenje in telo, kjer so bile žrtve otroci im mladoletniki, lahko ugotovimo, da tudi do takega dogodka pride v povprečju vsak drugi dan v letu. Najstniško nasilje beleži vsaj dva primera na teden, prav tako pa se v povprečju vsakih osemnajst dni zgodi kaznivo dejanje zoper življenje in telo mladostnika, katerega povzročitelj izhaja iz njegovega družinskega okolja.Pravijo, da je statistika lahko tudi laž, da se jo da prirediti, da ji ne gre verjeti. A, vendar so kljub temu omenjeni podatki odraz trenutnega stanja, ki je kar boleče. Prav zato je potrebno mlade še kako osveščati o kaznivih dejanjih, pri katerih utegnejo biti storilci ali žrtve. Vse je zanje travmatično. Običajno se dogaja, da so najprej žrtve domačega okolja, kasneje celo storilci nasilja. Vseh vrst. Celo najhujšega.

Zato je vsakoletni Si.mobilov ŽUR z razlogom, katerega izkupiček je namenjen prav mladim žrtvam, še kako pomemben pri njihovemu osveščanju. Zabava, ki ima poseben cilj, pomagati tistim, ki so pomoči potrebni, ker so že bili deležni nasilja, ker se jim to dogaja, ker bi radi, da bi jim kdo priskočil na pomoč.

Doslej je bil Beli obroč Slovenije že trikrat prejemnik največje letne donacije, ki je znašala okoli 15.000 €. Prvo leto smo denar namenili žrtvam, ki so že bile na našem spisku za pomoč. Naslednje leto smo pred izvedbo ŽUR-a pisali vsem 62 centrom za socialno delo v Sloveniji, da sporočijo podatke družin z otroki, ki bi rabile tako pomoč. Dobili smo blizu 40 odgovorov, med katerimi je bilo okoli 80 prosilcev in denar je zagotovo prišel v prave roke. Lani? Odločili smo se, da pomagamo tistim žrtvam, ki so bile v varni hiši in morajo po letu dni od tam oditi, med njimi matere s številnimi otroki. Tudi tu smo si za pridobitev podatkov pomagali preko varnih hiš in zatočišč za ženske in otroke.

Doslej smo denar vedno delili v prisotnosti predstavnika Si.mobila, saj gre za največjo donacijo, ki jo letno prejmemo in prav je, da imajo tisti, ki denar prispevajo, vpogled v razdelitev. Denar je delila posebna komisija, Si.mobil je bil seznanjen s prošnjo, nikakor pa ni imel uvida v osebne podatke prosilca. Gre nenazadnje za njihovo tajnost.

Prišlo je leto 2009 in ponovno smo se razveselili Si.mobilove ponudbe. Tokrat prav posebne. Sklenili so, da bi zbrali še več denarja, pri čemer bodo obiskovalci ŽUR-a prispevali vsak en evro. Kako? Ugotovili so, da bi bil najprimernejši način poslani SMS za en evro. Vsak, ki bo vstopal na prireditveni prostor, bo moral pokazati našo zahvalo, kar bo pomenilo, da je SMS resnično poslal. Tako lahko pričakujemo vsaj 20.000 € zbranega denarja, poleg 10.000 €, ki jih vedno prispeva tudi sam Si.mobil.

Ogromno denarja, zato je potrebno pripraviti poseben projekt. Odločili smo se, da nadaljujemo z opremljanjem prijaznih sob za otroke. Prvi smo, ki smo dali idejo, da Slovenija take sobe tudi uredi. Prva je zaživela v Celju, vendar povsem preprosta, brez avdio in video tehnike, s katero bi otroka posneli in kaseto kasneje izročili sodišču.

Nadaljevanje je bilo v Trbovljah, kjer je prostore odstopila prijazna notarka.

Naslednji dve sobi, opremljeni tudi s pomočjo Belega obroča, sta bili v Radovljici in Krškem. V obeh deluje posebna snemalna naprava, s katero je moč otroka posneti ob igri, kar zanj zagotovo pomeni manjšo travmatiziranost.

Želeli bi, da bi tako sobo imele vse Policijske uprave širom Slovenije. Letos je prilika, da z opremljanjem nadaljujemo.

Tudi v Ljubljani. Ker so naši prostori na Cigaletovi 7 last Mestne občine Ljubljana, vanje smo se preselili decembra 2008, je idealna prilika, da jih ponudimo tudi v ta namen. Idejo je podprl ljubljanski župan, gospod Zoran Janković, ki se že veseli njenega odprtja. Tudi Nova Gorica ne bo izjema. Novoustanovljeni humanitarni Zavod 7 v prostorih IMC Inženiringa, bo omogočil prav to. Pripravljeni so brezplačno odstopiti prostor.

Že pred časom se je ideja za odprtje posebne sobe porodila tudi v Novem mestu in sodelovanje s tamkajšnjo Policijsko upravo je že v teku.

Upam, da bomo z odprtjem prijaznih sob širom Slovenije, lahko le nadaljevali.

Prav je, da otrokom, ki so že tako žrtve najhujših kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, omogočimo vsaj zaslišanje v okolju, ki jih ne bo dodatno obremenjevalo.

Prav zato se še mnogo bolj veselimo letošnjega ŽUR-a z razlogom, v katerem bodo z donacijo sodelovali tudi drugi mobilni operaterji (Mobitel in TUŠmobil).

Tudi vi lahko izpišete besedo BELIOBROC in jo pošljete na 1919.

Beseda HVALA za vsakogar, ki bo tako prispeval en evro za ta plemeniti cilj, je odločno premalo. Je majhen prispevek za veliko dejanje.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.