c S
Razmišljanja 29: Zagovornik – otrokov glas
Vlasta Nussdorfer Nekdanja varuhinja človekovih pravic in svetovalka predsednika republike vlasta.nussdorfer@gmail.com
29.04.2008 Kako naj otrok sporoči to kar želi, o čemer razmišlja, kdo naj ga zaščiti, če starši odpovedo, če je morda eden izmed njih storilec kaznivega dejanja nad njim, drugi pa prisluhne in verjame partnerju in ne otroku, kako je v rejništvu, kako s tistimi v domovih, vzgojnih zavodih, ...? Kako izvedeti več o njih in biti njihov glasnik?

Otrokova laž je delo vzgojiteljevih rok.
Jean Jacques Rousseau

Otrok je knjiga, iz katere beremo in v katero pišemo.
Peter Rosseger

Velik človek je tisti, ki ne izgubi srca svojega otroka.
Mengzi


Že leta, celo desetletja, se ob otrokih učimo tudi; kako jim resnično pomagati iz gnezda v svet, kako razumeti njihove potrebe in želje, jih previdno usmerjati na težki poti odraščanja, jim dovoliti kdaj pasti in jih naučiti se spet pobrati. Pomagati tistim, ki imajo svoj dom, a premalo prisotnosti staršev, dom, v katerem vlada odtujenost in nizko samospoštovanje, kjer vse vodi k hlinjenju čustev, zlasti negativne samopodobe ob izrinjenju pristnih otroških potreb, ... tudi zaradi pehanja za lastnim uspehom, nevedoč, da je otrokov razvoj naša največja skrb.

Naši otroci vstopajo v svet; prvi koraki so že narejeni na poti v vrtec, nato pot v šolo, s spremstvom in kasneje samostojna, pa tista, vijugasta in ravna do srednjih šol, fakultete in zaposlitve. Če seveda pride. Preživljamo jih do osemnajstega leta in tudi kasneje, če se šolanje nadaljuje. Starši imamo dolžnosti, pa tudi pravice. Seveda velja tudi za odraščajočo mladež. Kaj hitro pa lahko pride do navzkrižja interesov, naših, torej starševskih ali vzgojiteljskih, do otrok. Kako prepoznati glas otroka, ki se sedaj na sodišču srečuje kot eden izmed igralcev zgodbe razveze, dodelitve v vzgojo, varstvo in oskrbo. Pogosto ima le stransko vlogo, čeravno je pred njim še vse življenje in ga bo morda prav ta razhod, ki je bil sicer edini možni, hudo zaznamoval. Tudi in predvsem zaradi tega, ker ni tak, kot bi moral biti. Ker niso spoštovane otrokove potrebe, želje, ker prihaja do manipulacij, maščevanj, teženj po premoči in učenja po principu: glavno je, da zmagam, žrtve in cena niso pomembne.

Otrok pa žal prihaja na sodišče ali k številnim izvedencem, psihologom, socialnim delavcem, kriminalistom, ... da bi spregovoril o sebi, o temačnih plateh otroštva, o dogodkih, ki so ga prizadejali, o starših, s katerimi ima probleme, o marsičem, kar ga v otroštvu pesti.

Zato in predvsem zato, da bi se njegov glas resnično slišal, smo že pred leti, intenzivneje pa v zadnjih dveh letih, razmišljali o posebnem institutu zagovornika otrok. Stekel je pilotski projekt, ki je sedaj pri Varuhu človekovih pravic RS, zaenkrat se izvaja na območnjih CSD Ljubljana Moste-Polje, CSD Ljubljana-Šiška, CSD Nova Gorica, CSD Sežana in CKSG Portorož.

Zagovorništvo kot glas otrok in mladine je omogočanje, da bodo v zadevah, ki se jih še kako tičejo, njihove pravice spoštovane, želje slišane, pogledi upoštevani. Ponujen je otrokom in mladostnikom do osemnajstega leta starosti in v času izvajanja pilotskega projekta, to je v letih 2007/2008, le na projektnih lokacijah. Zagovornik torej nastopi, ko starši otroka ne zmorejo, znajo, nočejo v popolnosti varovati koristi otroka pred organi oblasti; centrom za socialno delo, policijo, zavodi, šolo, ...

Otroka zagovornik seznanja z vsemi informacijami, skrbi za varovanje koristi, zastopa in sodeluje s starši in institucijami ter koordinatorjem, ki pripada centru, na območju katerega otrok živi. Tudi sami otroci lahko poiščejo zagovornike, če bi radi povedali svoje želje, mnenja, pa tega odrasli ne upoštevajo, če se odloča o njihovi prihodnosti, če želijo zgolj informacije, če ne razumejo kaj se z njimi in okoli njih dogaja. Svoje probleme lahko sporočijo staršem, če seveda ne prihaja do navzkrižja prav z njihovimi interesi, šoli, CSD ali kateremukoli drugemu odraslemu, ki mu zaupajo. Tudi skupaj lahko poiščejo zagovornika. Sama sem del iniciativne delovne skupine, ki se že od leta 2005 dalje ukvarja s tem projektom in ga želi pripeljati do uradnega zagovorništva. Leta 2006 je bil v Državnem svetu prav na to temo pripravljen strokovni posvet, po katerem je izšel zbornik Zagovornik – glas otroka.

Cilj pilotskega projekta je izdelati model programa zagovorništva otrok, ki bi ga bilo možno kasneje vključiti v formalnopravni sistem in s tem zagovotivi njegovo implementacijo na slovenski ravni. V ozadju vsega so seveda otrokove pravice, varovane zlasti v Konvenciji o otrokovih pravicah.

Vse informacije o projektu je moč dobiti na spletni strani varuha info@varuh-rs.si ali na tel.št. 080 15 30.

Zakon o kazenskem postopku (ZKP) sicer v svojem 65. členu nudi pooblaščenca iz vrst odvetnikov, ki zastopajo mladoletne osebe v kazenskih postopkih, ko so ti uvedeni, skrbijo za njihove pravice in interese, uveljavljajo premoženjskopravni zahtevek. In vendar se pogosto zgodi, da so otroci in mladoletniki, ki jih v obravnavo sprejmejo ti pooblaščenci, že drugačni, spremenjeni, zmanipulirani, prestrašeni, ... zaradi vpliva tistih, ki so jim najbljižji in so pogosto tudi storilci številnih kaznivih dejanj prav na njihovo škodo. Zato je torej potrebna koordinacija med zagovornikom – glasom otroka, ki seže v predkazenski postopek in pooblaščencem, ki nastopi z njegovo uvedbo.

Seveda je najpomembnejši projekt izobraževanje zagovornikov. Ta je stekel in prva skupina že prejema certifikate, torej dokazila o tem, da so poleg znanja ki je potrebno /VII. stopnja/, osvojili še dodatna znanja s tega področja, ker so pripravljeni s strokovnostjo, zavzetostjo in lastno željo, pomagati otroku, da spregovori, govori, da se ga razume, posluša in tudi upošteva, ker gre za njegovo in ne tujo korist.

Seznanimo se torej z novim projektom, pomagajmo tistim, ki ga še ne poznajo, da bodo govorili naprej in pomagali najšibkejšim.

Na zagovornikovo delo ne smejo in ne morejo vplivali politični, verski, ideološki, osebni in institucionalni vplivi ter interesi, ki bi lahko ovirali njegovo človeško in strokovno presojo o tem ali s svojim delom dejansko pomaga otroku ali zgolj zastopa interese, ki niso v skladu z največjo integriteto otroka.

Zagovornik tako spoštuje resnico ter vse z Ustavo RS in zakoni RS zajamčene pravice ter vse mednarodne dokumente s področja človekovih pravic, ter pravic otrok, ki jih je že sprejela in ratificirala naša država. Zagovornik tudi varuje otroka pred neustreznim obravnavanjem, možnimi zlorabami in njegovim razgaljanjem v medijih in javnosti. Varuje njegovo spolno, psihofizično in duhovno integriteto. Izhaja iz temeljnega načela, ki je v zaupanju.

Verjeti, zaupati otroku in mu pomagati. To naj bo ob ustreznem znanju osnovno načelo ljudi, ki so že ali bi še radi postali zagovorniki otrokovih pravic in seveda njihov glas, glasnik, človek, ki svetu sporoča to kar bi radi sporočili tudi sami.

Vsi ljudje so bili nekoč otroci, toda le nekateri se tega spominjajo.
Antoine de Saint-ExupéryČlanki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.