c S
M kot MOBBING
Vlasta Nussdorfer Nekdanja varuhinja človekovih pravic in svetovalka predsednika republike vlasta.nussdorfer@gmail.com
17.07.2007 Je kdo, ki daje komu pravico do mobbinga? Ga prepoznamo in se mu znamo upreti? Je moč povezana z mobbingom? Ali ga je danes več kot včeraj? Se ga poslužujejo tisti, ki sicer ne bi znali obvladovati ljudi in pri tem dobijo lastno potrditev, da jim položaj prinaša oblast nad podrejenimi?

Pomeni šikaniranje in ustrahovanje.

Moč je grobnica razuma.
Ruski

Moč pride, pravica skozi vrata odide.
Gruzinski

Oblast, ki se z nasiljem ohranja, ne traja dolgo.
Nemški

Kadar biki svoje moči merijo, teleta umirajo.
Nepalski

Slabo je, če moč nima pameti in dobro ni, če je pamet brez moči.
Ruski

Pred močnimi smo zajci, pred šibkimi – sloni.
Ruski

Kdor drugega vrže na tla je močan, še močnejši je tisti, ki se pobere.
Francoski

Vsak slabič ima svojega tirana.
Italijanski

Besedo mobbing oziroma razlago zanjo sem iskala marsikje, a zaman. Kaj torej je in kdaj se je pojavil ter zakaj?

Je pojav, ki škodi vsem; delavcem in delodajalcem. Povezan je s stresom na delovnem mestu. Ni nekaj novega in vendar je šele sedaj postal hudo aktualna tema pogovorov in razprav. Izhaja iz angleške besede “TO MOB”, ki pomeni napasti, lotiti se koga, planiti na ... Je tudi “ŠIKANIRANJE”, ki je izpeljano iz francoskega jezika in predstavlja namerno povzročanje nevšečnosti. Je konfliktov polna komunikacija na delovnem mestu.

Da je mobbing povezan z močjo in oblastjo nad nekom, je vsekakor in vsakomur jasno. Si predstavljate, da bi začel delavec ob tekočem traku šikanirati predpostavljenega, torej delovodjo, ta vodjo obrata in tako naprej, navzgor do direktorja podjetja? Prišlo bi do takojšnjih povračilnih ukrepov, ki jim sploh ne bi rekli mobbing, pač pa po vsej verjetnosti kakšna disciplinska in z njo bi se tisti, ki ga je začel, lahko znašel na cesti ali na sodišču, kjer bi skušal iskati pravico.

Zakaj si ga lahko privoščijo le nadrejeni nad podrejenimi? Ker jim mesto, ki ga zasedajo, pri čemer je nujno potrebno dodati, da je to lahko le začasno, daje prednost in tudi moč. Po analizi primerov mnogih ljudi, ki so mu izpostavljeni vsak dan ali občasno, lahko z gotovostjo trdimo, da ta relacija ni čista. Podvrženi so mu točno določeni ljudje. »Zgoraj« so taki, ki jim je odločba prinesla položaj in si domišljajo, da lahko delajo kar hočejo, zlasti to kar je prikrito, neotipljivo, rafinirano in se ne kaže v modricah žrtve, v zlomljeni roki ali nogi, odkrušenem zobu ali še čem, kar bi lahko že na urgenci pregledal zdravnik, pač pa gre za poškodbe duše in psihe, za kar pa mora biti že kar specialist, pa tudi temu ne bo lahko.

Mobbing zmanjšuje delovne rezultate, prinaša nezadovoljstvo, občasno celo strah in vznemirjenje. Komu povedati, če si ga privošči najvišji? Kako ga dokazati, če se o njem samo šušlja in se tiho plazi po prostorih, delavnicah, zlasti pa pisarnah, kjer bi bil vsak prisluh nezakonit? Kakšen pa je cilj izvrševalca? Ponavadi zgolj v osebni sreči in zadovoljstvu, da je nekdo zaradi njega skoraj na psu z živci, da si bo morda celo privoščil napako, ki si je sicer ne bi. Če se nadrejeni zanj odloči, ima podrejeni veliko dela, saj mora vseskozi dokazovati, da ne dela nič narobe, se bati, da mu bo vsak hip kdo na pladenj vrgel kakšno napakico in ga naredil za grešnega kozla marsičesa.

Znano je tudi, da si ga privoščijo točno določene osebnosti, s psihološkim profilom, ki bi bil tudi potreben strokovnjaka, saj zapravljajo dragoceni čas za misel o šikaniranju, za izpeljavo načrta in za preverko rezultatov, namesto, da bi svoj položaj namenili uspešnemu vodenju, katerega cilj je povezovanje ljudi v želji po dobrih rezultatih, predvsem pa težnje k enotnosti kolektiva in uspehom, ki ga mobbing nikakor ne more prinesti.

Za vernike je najvišje stvarstvo bog, pravijo celo, da ima vsak svojega boga, vsaka država predsednika, vsak svojega nadrejenega, otroci starše in učitelje. Torej je hierarhija prisotna povsod. Zemeljska bitja s svojimi vodji, šefi, predsedniki, bi se morala zavedati, da je mobbing tek na kratke proge, da se slej ko prej ujameš v lastno zanko, da ti spletke, rovarjenja, hinavščina, neupravičen nadzor, šikaniranje, prinašajo negativne odzive ljudi, odsotnost z delovnih mest v obliki bolezni in včasih celo prezgodnjo smrt. Seveda tujo.

Razmisliti je potrebno ali si tisti, ki tak mobbing nad drugim izvaja, res še zasluži, da je vodja.

Prostor je seveda odprt za široke komentarje, razmislek in spremembe. Pozitivno je že to, da ga prepoznamo in vemo, da je tu in ne tam.

Skrivnost moči je v spoznanju, da se drugi bojijo bolj kot mi.
Ludwig Borne

Čim večja je moč, tem nevarnejša je njena zloraba.
Edmund Vurke

Zmeraj sem iskala moč in zaupanje zunaj sebe,
toda prihajata od znotraj;
ves čas sta v tebi.

Anna Freud


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.