c S

Župani zahtevajo ustavno presojo svojih plač

15.05.2024 07:39 Skupnost občin Slovenije je na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti tistih določb zakonov o lokalni samoupravi in sistemu plač v javnem sektorju, ki urejajo plače županov in podžupanov.

Veljavna ureditev ne zagotavlja ustreznih plač in občinske funkcionarje postavlja v neenak položaj z drugimi funkcionarji, so prepričani. Zavračajo očitke vlade, da gre pri tem za pritisk na plačna pogajanja. Vlada ob tem tudi zagotavlja, da bo njihov položaj uredila celovita prenova sistema plač v javnem sektorju.

Zaradi dolgoletnega javnega pogroma na račun previsokih funkcionarskih plač ima premier 20-krat nižjo plačo kot njegov avstrijski kolega, ministri so na stotem ali 150. mestu znotraj ministrstev, v daleč najslabšem položaju pa smo občinski funkcionarji, je v imenu skupnosti občin naštel novomeški župan Gregor Macedoni: "Precejšen del javnih uslužbencev presega slovenske župane."

Župani rešitev iščejo na ustavnem sodišču. To naj, podobno kot pri sodnikih, opredeli posebnosti, zaradi katerih je eno skupino treba ovrednotiti drugače kot drugo, pravijo.

"Župani ne bomo najavili stavke, želimo pa, da se naš položaj, vrednotenje naših odgovornosti in dela, primerno ureja," dodaja Macedoni.

>> Več: Župani zahtevajo ustavno presojo svojih plač