c S

Zavod za zaposlovanje bo potrebna dovoljenja za tuje delavce izdal v 10 dneh

04.09.2023 08:17 Interventni zakon predvideva tudi pospešitev postopkov, povezanih z zaposlovanjem in delom tujcev v poklicih, ki jih na trgu dela že zdaj primanjkuje in so nujno potrebni za odpravo posledic poplav. Zavod bo postopke obravnaval v roku 10 dni.

Tako bo Zavod za zaposlovanje postopke izdaje delovnih dovoljenj in soglasij k enotnim dovoljenjem za zaposlitev in delo tujih delavcev reševal prednostno, najpozneje v roku 10 dni.

Delodajalci ukrep pozdravljajo, bi si pa želeli, da bi se postopki še skrajšali.

Zidarji, tesarji, krovci, izolaterji, montažerji, mehaniki, elektroinštalaterji ter vozniki težke mehanizacije – to so nekateri od najbolj iskanih delavcev, ki jih bodo potrebovali na prizadetih območjih. Seznam poklicev, za katere bo veljala nova ureditev, bodo znani v prihodnjem tednu.

V Slovenijo bodo lahko prišli tujci, ki za vstop ne potrebujejo vizuma. "Se pravi, da iz tega zakona odpadejo delavci iz oddaljenih držav Afrike in Azije. Je pa zakon namenjen vsem državljanom nekdanjega SFRJ-ja in držav iz Evrope, ki še niso v Evropski uniji. Postopki se iz več mesecev skrajšujejo na deset dni – gre namreč za to, da se v teh primerih preskoči upravna enota – delavci za začetek dela potrebujejo le soglasje Zavoda," je dejal predstavnik Zavoda za zaposlovanje Miho Šepec.

"Bistveno tukaj pa je, da bodo ti ljudje lahko v 10 dneh, ko pridejo v Slovenijo, dobili soglasje Zavoda, da bodo lahko začeli delati in jim ne bo treba čakati na enotno dovoljenje za bivanje in delo, ki ga mora v treh mesecih po tem izdati upravna enota," je pojasnil minister za delo Luka Mesec.

>> Več: Zavod za zaposlovanje bo potrebna dovoljenja za tuje delavce izdal v 10 dneh