c S

Zaključilo se je 78. zasedanje Tretjega odbora Generalne skupščine OZN

20.11.2023 13:38

V New Yorku se je zaključilo zasedanje Odbora Generalne skupščine Organizacije združenih narodov za socialne, humanitarne in kulturne zadeve, t. i. Tretjega odbora, ki se v veliki meri posveča vprašanjem človekovih pravic. Odbor, ki je z zasedanjem začel 28. septembra, je sprejel več kot 60 resolucij.

Slovenija je največ pozornosti namenila razpravam o pravicah žensk, starejših, otrokovih pravicah, človekovih pravicah in okolju, stanju človekovih pravic po svetu, vprašanju vloge civilne družbe, dejavno pa sodelovala tudi pri drugih tematikah.

V okviru zasedanja je Tretji odbor obravnaval vprašanja človekovih pravic v splošnih razpravah in interaktivnih dialogih z mehanizmi Sveta združenih narodov za človekove pravice. V aktivnostih odbora je Slovenija med drugim nastopila na splošni razpravi o socialnem razvoju, kjer je slovenska mladinska delegatka pri Združenih narodih opozorila na izzive, s katerimi se soočajo mladi. V nadaljnjih nastopih je Slovenija sodelovala v interaktivnih dialogih z visokim komisarjem združenih narodov za človekove pravice, s posebno predstavnico generalnega sekretarja združenih narodov za otroke v oboroženih konfliktih, z neodvisno izvedenko o pravicah starejših, z delovno skupino o diskriminaciji žensk, s posebno poročevalko za zagovornike človekovih pravic in s posebnim poročevalcem za človekove pravice in okolje.

Slovenija je posebno pozornost namenila pogajanjem o resoluciji glede nadaljnjega izvajanja sklepov Druge svetovne skupščine o staranju prebivalstva ter sodelovala pri pripravi resolucij o stanju človekovih pravic v Severni Koreji in o stanju človekovih pravic Rohing in drugih manjšin v Mjanmaru, ki jih tradicionalno predlaga Evropska unija. Poleg omenjenih resolucij je odbor sprejel resolucije o nadaljevanju Četrte svetovne konference o ženskah in polno izvajanje Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje, o nasilju nad ženskami migrantkami, o človekovi pravici do varne pitne vode in sanitarij, o zagovornikih človekovih pravic, o nacionalnih institucijah varstva človekovih pravic, o boju proti trgovini z ljudmi, o pravicah invalidov, o socialnem razvoju, o človekovih pravicah in terorizmu. Slovenija je podprla tudi resolucije, ki obravnavajo stanje človekovih pravic na začasno okupiranih območjih Ukrajine, v Siriji in Iranu.

  • Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve