c S

Zagovornik načela enakosti s priporočili za varstvo pred diskriminacijo v plačnem sistemu javnega sektorja

26.05.2023 13:20 Zagovornik načela enakosti je ministrstvu za javno upravo, ki v sodelovanju s socialnimi partnerji prenavlja sistem plač v javnem sektorju, za zagotovitev varstva pred diskriminacijo v plačnem sistemu dal več priporočil.

Med drugim je poudaril, da mora biti ureditev neodvisna od pogajalske moči določenih socialnih partnerjev.

Po oceni zagovornika je enoten plačni sistem dober način zagotavljanja enakega plačila za enako delo, ne glede na osebne okoliščine zaposlenih, a le če je sistem nediskriminatoren. Zato je ministrstvu priporočil utemeljeno in transparentno uvrščanje poklicev v plačne razrede, pa tudi, naj pri sprejemanju ukrepov premisli, kako bi predlagane rešitve lahko vplivale na zaposlene z določenimi osebnimi okoliščinami, kot so na primer nosečnost, starševstvo, bolezen.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri Zagovorniku, gre za priporočilo na osnutek zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. V njem pa zagovornik ministrstvu tudi priporoča, naj bo pri nameri, da posamezne poklice razdeli v več plačnih skupin in stebrov, pozorno na to, da ne bi med slabše ovrednotene poklice uvrstili tistih, ki jih pretežno opravljajo ženske ali tujci, le zato, ker jih opravljajo ženske ali tujci.

>> Več: Zagovornik načela enakosti s priporočili za varstvo pred diskriminacijo v plačnem sistemu javnega sektorja