c S

Zagovornik načela enakosti nezadovoljen z dostopnostjo avtobusnega prevoza za senzorno ovirane

17.05.2024 07:38 Odbor za delo se je seznanil s posebnima poročiloma Zagovornika načela enakosti o nedostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za senzorno ovirane in objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi.

Po besedah zagovornika Mihe Lobnika javni medkrajevni avtobusni prevoz še vedno ni dostopen, čeprav je rok za prilagoditve potekel leta 2020.

Po Lobnikovih besedah imajo tisti, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo, pri uporabi cestnega javnega prevoza še veliko ovir, čeprav bi morale biti te že odpravljene. Kot je poudaril na današnji seji odbora DZ-ja, so nedostopne že spletne strani in aplikacije, ki bi senzorno oviranim omogočile ustrezno načrtovanje poti.

Postajališča so gradbeno neprilagojena, taktilnih oznak, zvočnih informacij in drugih tehničnih prilagoditev pa ni dovolj. Informacije o prihodih in odhodih avtobusov in druge označbe so pogosto premajhne, neberljive in slabo osvetljene. Avtobusi so fizično nedostopni, pomanjkljivo opremljeni s pisnimi in taktilnimi označbami in zvočnimi najavami. Kadar pa avtobusi imajo naprave za zvočno najavo, so te pogosto izključene ali pretihe, je naštel.

>> Več: Zagovornik načela enakosti nezadovoljen z dostopnostjo avtobusnega prevoza za senzorno ovirane