c S

Zadnji dan prijav za glasovanje po pošti iz Slovenije pred evropskimi volitvami in referendumi

29.05.2024 15:29 Pred evropskimi volitvami in posvetovalnimi referendumi, ki bodo 9. junija, se je še mogoče prijaviti za glasovanje po pošti iz Slovenije. Tako lahko glasujejo oskrbovanci v domovih za starejše, volivci, ki so v bolnišnicah ali v zaporu, ter invalidi.

Oskrbovanci domov za starejše, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah, ter volivci, ki so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij, in želijo glasovati po pošti na območju Slovenije, imajo še danes čas, da to sporočijo okrajni volilni komisiji.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji (DVK) in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Do 3. junija pa se bodo lahko za glasovanje po pošti prijavili tudi tisti volivci, ki jim bo do takrat nepredvideno odvzeta prostost ali pa bodo nepredvideno sprejeti v bolnišnico ali socialnovarstveni zavod.

>> Več: Zadnji dan prijav za glasovanje po pošti iz Slovenije pred evropskimi volitvami in referendumi