c S

Začetek javne razprave o osnutku Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o splošni varnosti proizvodov

15.05.2024 07:42 Na spletnem portalu eDemokracija so javno objavili osnutek Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o splošni varnosti proizvodov. Osnutek bo v javni obravnavi do 3. junija 2024

Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport so osnutek zakona pripravili za izvajanje novo sprejete Uredbe (EU) 2023/988 o splošni varnosti proizvodov.

Uredba 2023/988/EU je bila sprejeta zaradi hitrega razvoja na področju novih tehnologij in spletne prodaje. Dotedanjo Direktivo 2001/95/ES je bilo treba revidirati in posodobiti zaradi zagotavljanja skladnosti z razvojem harmonizacijske zakonodaje Evropske unije in zakonodaje o standardizaciji. Nova uredba zagotavlja boljše delovanje odpoklica proizvodov iz varnostnih razlogov. Uredba 2023/988/EU določa jasna in podrobna pravila, ki ne dopuščajo možnosti za razhajanja pri prenosu v nacionalno pravo držav članic.

Cilj osnutka zakona je v slovenskem pravnem redu zagotoviti učinkovito izvajanje Uredbe 2023/988/EU ter s tem varnost potrošniških proizvodov in boljše delovanje odpoklica proizvodov iz varnostnih razlogov z namenom varstva potrošnikov in njihove varnosti. Nevarni proizvodi imajo lahko zelo negativne posledice za potrošnike in državljane. Osnutek zakona za potrošnike predvideva sredstva za uveljavljanje pravice do varnih proizvodov, za pristojne organe za nadzor trga pa ustrezne instrumente in ukrepe za izvrševanje določb Uredbe 2023/988/EU in tega zakona.

Javna razprava o osnutku Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o splošni varnosti proizvodov bo trajala do vključno ponedeljka, 3. junija 2024. Vsi zainteresirani lahko svoja mnenja in predloge podajo prek spletnega portala eDemokracija, kjer je objavljen predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o splošni varnosti proizvodov.

  • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport