c S

Za razdelitev računalnikov doslej manj kot 1000 vlog

28.05.2024 15:32 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je do ponedeljka prejel 923 vlog za javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Od tega so nekaj več kot 500 vlog že uspešno rešili.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je lani poleti kupilo 10.000 prenosnih računalnikov. Namenjeni so socialno najšibkejšim.

Do ponedeljka so na skladu prejeli 923 vlog in jih od tega pozitivno rešili 527, so pojasnili. Sklad bo po pravnomočnosti izdanih odločb o tem, da je posamezni upravičenec upravičen do prenosnika, obvestil ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki je odgovorno za strokovne in logistične naloge glede razdelitve prenosnikov.

Štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je poziv za razdelitev računalnikov objavil 12. aprila, vloge pa je mogoče oddati od 22. aprila do 22. junija.

Na javni poziv za izposojo računalnikov se lahko prijavijo vlagatelji, ki so kot upravičenci do otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred ter imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka. To pomeni upravičence, katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 230,76 evra.

Izbrani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale oba pogoja, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog ter do razdelitve 10.000 prenosnih računalnikov.

Poziv bodo podaljšali, če do izteka roka ne bodo razdelili vseh računalnikov

Če do izteka roka ne bodo razdelili vseh računalnikov, bodo na skladu skladno z novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti poziv podaljšali. Če bodo po podaljšanju poziva še vedno na razpolago računalniki, bodo poziv ponovno objavili, pri tem pa določili novo skupino upravičencev, so navedli na skladu.

Kot je namreč navedeno v zakonu, se lahko na vsakokratni nadaljnji javni poziv prijavijo osebe, uvrščene v naslednji, višji dohodkovni razred za otroški dodatek, od drugega do vključno šestega dohodkovnega razreda.


>> Več: Za razdelitev računalnikov doslej manj kot 1000 vlog