c S

Vlada zakon o sodnem varstvu po bančni sanaciji pripravila za tretjo obravnavo v državnem zboru

16.05.2024 06:42 Vlada je predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank pripravila za tretjo obravnavo v državnem zboru in ga potrdila na dopisni seji. Predlog upošteva še zadnja redakcijska amandmaja k predlogu zakona, ki sta bila sprejeta v drugi obravnavi.

Predlog zakona odpravlja neustavnost predhodnega zakona, hkrati pa uvaja dodatne izboljšave sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki so bile ob zadnji bančni sanaciji v celoti izbrisane zaradi izrednih ukrepov Banke Slovenije.

K učinkovitemu sodnemu varstvu bodo prispevale pripravljene rešitve, med katerimi so izdelava predhodnega mnenja, možnost vlaganja kolektivnih odškodninskih tožb in združitev pravd. Nekdanjim imetnikom bo zagotovljen tudi neposredni dostop do vseh dokumentov in podatkov, ki so bili podlaga za izbris.

Državni zbor bo tretjo obravnavo predloga zakona predvidoma opravil na majski seji.

Vir: Ministrstvo za finance

  • Vlada Republike Slovenije
Foto: STA