c S

Vlada soglaša z amandmaji k predlogoma zakonov s finančnega področja

13.05.2024 14:42 Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogoma amandmajev k dopolnjenima predlogoma Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank in novele Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu.

Z amandmaji k dopolnjenemu predlogu Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank bomo odpravili še nekaj pomanjkljivosti, ugotovljenih po obravnavi predloga zakona na parlamentarnem odboru za finance, ne spreminjajo pa amandmaji vsebinske zasnove predloga zakona.

Bistvo predloga zakona je nekdanjim imetnikom kvalificiranih obveznosti bank, ki so bile v celoti izbrisane zaradi izrednih ukrepov Banke Slovenije, zagotoviti neposredni dostop do vseh dokumentov in podatkov, ki so bili podlaga za izbris. Cilj zakona je tako zagotoviti učinkovito sodno varstvo, k čemur bodo prispevale pripravljene rešitve (izdelava predhodnega mnenja, možnost vlaganja kolektivnih odškodninskih tožb, združitev pravd).

Vlada je soglašala tudi s predlogom amandmajev k predlogu dopolnjene novele Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu. Amandmaji naslavljajo še določene popravke redakcijsko-nomotehnične narave skladno z mnenjem parlamentarne zakonodajno pravne službe.

Vir: Ministrstvo za finance

  • Vlada Republike Slovenije