c S

Vlada in sindikati pregledali dosedanji potek pogajanj na ravni plačnih stebrov

16.04.2024 08:55 V okviru pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi plačnih nesorazmerij so na tokratnem srečanju predstavnikov vlade in sindikatov pregledali potek pogajanj, ki potekajo na več ravneh. Pričakujejo, da bodo pogajanja zdaj stekla.

Po besedah vodje konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja so danes opravili "inventuro." Pogledali so, kako potekajo pogajanja po posameznih stebrih, pa tudi pogajanja o vprašanjih, ki jih rešujejo na krovni ravni, kot so obdobje implementacije plačne reforme oz. odprave plačnih nesorazmerij ali usklajevanje plač z inflacijo.

O slednjih so se sicer v skladu z dogovorom izpred približno meseca dni v zadnjih tednih usklajevali znotraj ožje delovne skupine, saj je ocena, da bi v okviru skupine, kjer sodeluje manj ljudi kot na krovnih pogajanjih, v katera so vključeni predstavniki več kot 40 sindikatov, morda lažje prišli do kompromisnih rešitev.

"Kar zadeva krovna vprašanja, smo nekako prišli do sklepa, da jih v tem trenutku pravzaprav nima smisla nadaljevati, dokler ni vsaj približno jasno, da se bomo lahko dogovorili, kar se tiče odprave nesorazmerij po posameznih stebrih," je v izjavi po srečanju dejal vodja pogajalske skupine dela sindikatov Jakob Počivavšek.

"Ocenili smo, da je treba intenzivirati pogajanja na stebrih," je dejal vodja vladnih pogajalcev, finančni minister Klemen Boštjančič. Sicer se lahko zgodi, da bi pri vprašanjih, ki se rešujejo na krovni ravni, prišli skoraj do konca, a bi v okviru pogajanj za plačne stebre ključne stvari ostale odprte, je dodal.


>> Več: Vlada in sindikati pregledali dosedanji potek pogajanj na ravni plačnih stebrov