c S

Vlada določila, katere storitve morajo zdravniki opravljati kljub stavki

01.03.2024 07:35 Danes se bodo začeli uveljavljati umiki soglasij za nadurno delo zdravnikov. V zdravstvenih ustanovah se zato pripravljajo na reorganizacijo. Ministrstvo je medtem sprejelo tudi nabor storitev, ki morajo biti opravljene tudi med stavko.

Vlada je sprejela odlok, s katerim določa zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati med stavko Fides. "Cilj vlade je zaščita ljudi in njihovih temeljnih človekovih pravic, kot jih določa ustava," je na novinarski konferenci poudarila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Med storitvami, ki jih bodo zdravniki morali izvajati, je ministrica naštela tudi storitve, na katere so pacienti napoteni s stopnjo nujnosti zelo hitro, izdajo zdravniških potrdil in bolniških listov, napotitve pacientov na nadaljnje zdravljenje in zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih ter druge storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj.

Odlok določa tudi, da bodo morali zdravniki v času stavke opravljati tudi storitve za vse ranljive skupine – invalide, osebe s posebnimi potrebami, paliativne bolnike, vojne veterane, žrtve vojnega nasilja ter psihiatrične bolnike, ki jim je odvzeta ali omejena svoboda gibanja, so v sporočilu za javnost po seji vlade pojasnili na ministrstvu.

Zdravniki bodo morali opravljati tudi storitve ugotavljanja zdravstvenega stanja, ki jih pacient uveljavlja zaradi zahtev ali predpisov na drugih področjih ali pri drugih organih - pri zavarovalnicah in sodiščih. Morali bodo izdajati tudi potrdila za voznike motornih vozil ter opravljati storitve v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu.

>> Več: Vlada določila, katere storitve morajo zdravniki opravljati kljub stavki. Fides: "To je nezakonito."