c S

Višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo za novinarja Vladimirja Voduška o poskusu izsiljevanja

06.06.2023 15:41 Višje sodišče v Mariboru je kot neutemeljeno zavrnilo pritožbo tožilstva zoper oprostilno sodbo za novinarja Vladimirja Voduška v primeru sojenja zaradi suma poskusa izsiljevanja nekdanjega direktorja Uniorja Gorazda Korošca.

Višje sodišče v Mariboru v 12 strani dolgi obrazložitvi sodbe ni pritrdilo navedbam tožilstva v pritožbi. Med drugim ni sledilo trditvi tožilstva, da je bila podana bistvena kršitev določb kazenskega postopka, ker se slovenjgraško sodišče ni opredelilo do dokazov, pridobljenih po 4. juliju 2012, ko je Korošec podal kazensko ovadbo.

Gre za dokaze, zbrane v predkazenskem postopku na podlagi zasega v hišni preiskavi ali na podlagi prikritih preiskovalnih ukrepov, ki jih je sodišče izvedlo na glavni obravnavi, do njih pa bi se po mnenju tožilstva moralo opredeliti, saj nasprotujejo stanju, kot ga je ugotovilo slovenjgraško sodišče.

Višje sodišče pa je med drugim poudarilo, da se Vodušku očitka poskus kaznivega dejanja izsiljevanja v obdobju od 31. maja 2012 do 4. julija 2012. S tem datumom je zamejeno ravnanje obdolženca. Datum po navedbah višjega sodišča sovpada z izrečenimi grožnjami, ki pa niso bile uspešne. "Ker je predmet očitka poskus kaznivega dejanja, ni odveč opozoriti še, da je poskus podan, ko storilec z namenom pridobiti protipravno premoženjsko korist začne groziti, v dokončano kaznivo dejanje pa se sprevrže, ko nastane premoženjska škoda. Tako je kaznivo dejanje izsiljevanja dokončano, ko oškodovanec v škodo svojega ali tujega premoženja izvrši zahtevano ravnanje," je v sodbi zapisalo višje sodišče.

Kot je dodalo, je to pomembno, saj čas in ravnanje obdolženca v času odreditve in izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov, to je od 4. julija do 12. julija 2012, ni pod obtožbo. "Zato je pravilen zaključek sodišča prve stopnje o nepotrebnosti dokazne ocene dokazov, izvirajoč izven časovnega obdobja, ki ga zajema obtožnica in uveljavljana kršitev ni podana, medtem ko se je do vseh preostalih relevantnih dokazov ustrezno opredelilo," je še zapisalo višje sodišče.


>> Več: Višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo za novinarja Vladimirja Voduška o poskusu izsiljevanja