c S

Višje sodišče: Imenovanje Graha Whatmougha za direktorja RTV Slovenija je bilo nezakonito

08.03.2023 16:48 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je odločilo, da je bilo imenovanje Andreja Graha Whatmougha za generalnega direktorja RTV Slovenija januarja 2021 nezakonito.

Višje sodišče je s tem ugodilo nekdanjemu generalnemu direktorju RTV Slovenija (RTV SLO) Igorju Kaduncu, ki se je pritožil na prvostopenjsko sodbo.

Kadunc, ki je tako kot Grah Whatmough kandidiral tudi na razpisu za generalnega direktorja, objavljenem decembra 2020, je sklep programskega sveta zavoda o imenovanju Graha Whatmougha izpodbijal, ker po njegovem mnenju v postopku ni bil upoštevan pogoj vodstvenih izkušenj. Vendar je prvostopenjsko sodišče menilo, da je Grah Whatmough omenjeni pogoj izpolnjeval.

Višje sodišče: Napačna uporaba materialnega prava

Drugačnega mnenja pa je bilo drugostopenjsko sodišče, ki je odločilo, da je sklep programskega sveta iz januarja 2021 nezakonit in se razveljavi. Ugotovilo je, da je sodišče prve stopnje pri sodbi iz julija lani zmotno uporabilo materialno pravo. Štelo je namreč, da je Grah Whatmough kot direktor dveh enoosebnih družb ter kot član in predsednik nadzornega sveta RTV SLO pridobil izkušnje z organiziranjem in vodenjem večjih organizacijskih sistemov.

Po navedbah pritožbenega sodišča je razpis, objavljen 7. decembra 2020, med pogoji zahteval tudi usposobljenost za vodenje in organiziranje večjega organizacijskega sistema ter poznavanje problematike dejavnosti RTV SLO. "Pritožba utemeljeno izpostavlja, da gre za dva ločena pogoja, ki se ne moreta presojati kot en, povezan pogoj," so navedli.

Med strankama pri tem ni bilo sporno, da je izbrani kandidat Grah Whatmough izpolnjeval pogoj poznavanja problematike RTV SLO, sporno je le, ali je usposobljen in ali ima izkušnje za organiziranje in vodenje večjega organizacijskega sistema, so dodali.

Sodišče: Vodenje dveh enoosebnih družb ni dovolj

Kadunčeva pritožba po njihovem mnenju utemeljeno izpostavlja, da vodenje Graha Whatmougha dveh enoosebnih družb, pri čemer pri eni od njiju ni bilo zaposlenih, v eni pa je bil zaposlen le on sam, ne izkazuje usposobljenosti in izkušenj za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov.

RTV SLO je glede na sodbo dolžna Kaduncu plačati stroške postopka v znesku približno 2600 evrov, povrniti pa mu mora tudi stroške pritožbe v znesku 280 evrov.

Postopek iz leta 2021

Programski svet je Graha Whatmougha za generalnega direktorja imenoval na seji 25. januarja 2021. Imenovanje novega generalnega direktorja je bilo potrebno, ker je imel Kadunc mandat na mestu generalnega direktorja do aprila 2021. Na razpis se je poleg Graha Whatmougha in Kadunca prijavila tudi takratna direktorica Televizije Slovenija Natalija Gorščak.

Programski svet RTV SLO v novi sestavi pa je marca lani Graha Whatmougha znova imenoval za generalnega direktorja. Pobudo za nov razpis je dal Grah Whatmough sam, ker je želel preveriti, ali ima zaupanje sveta v novi sestavi. Ponovljeni razpis od kandidatov ni več zahteval triletnih vodstvenih izkušenj.


>> Več: Višje sodišče: Imenovanje Graha Whatmougha za direktorja RTV Slovenija je bilo nezakonito