c S

Velikim družinam bo izplačan letni dodatek

12.04.2024 12:32 Družine s tremi ali več otroki bodo prejele letni dodatek, ki je namenjen velikim družinam. Družine s tremi otroki bodo prejele 487,66 evra, družine s štirimi ali več otroki pa 592,60 evra.

Pravico do dodatka za velike družine ima eden od staršev pod pogojem, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji. Za družine, ki otroški dodatek prejemajo v drugi državi članici EU-ja oziroma evropskega gospodarskega prostora, medtem po pojasnilu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti veljajo posebna pravila. Za izplačilo dodatka za veliko družino je ministrstvo za delo lani namenilo 16 milijonov evrov, prejelo pa ga je 33.717 družin.

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so lani vložili vlogo za pravico do dodatka za veliko družino, je center za socialno delo odločil o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti. To pomeni, da ni bilo treba vlagati posebne vloge.

Upadanje deleža velikih družin

Ženske se za otroke odločajo čedalje starejše, družin brez otrok je vse več, delež družin z vsaj tremi otroki pa vse manjši, je marca zapisal državni statistični urad. Velikih družin je bilo leta 1981 namreč deset odstotkov, medtem ko jih je bilo 40 let pozneje le še šest odstotkov.

Stopnja delovne aktivnosti mater je v Sloveniji višja od povprečja v EU-ja. Po delovni aktivnosti žensk z najmanj tremi otroki pa je bila naša država leta 2022 z 81,5 odstotka celo na tretjem mestu, za Švedsko in Dansko. Povprečje EU-ja je bilo skoraj četrtino manjše kot v Sloveniji in je znašalo 56,7 odstotka. Hkrati je bilo to skoraj tretjino manj od delovne aktivnosti moških z vsaj tremi otroki.


>> Več: Velikim družinam bo izplačan letni dodatek