c S

Več milijonov Evropejcev nezakonito gleda športne dogodke in kupuje ponarejeno športno opremo

12.06.2024 17:15 Medtem ko se Evropa pripravlja na velike športne dogodke, kot so UEFA EURO 2024, Tour de France in olimpijske igre v Parizu, se Evropska unija sooča z zaskrbljujočimi trendi nezakonitega prenosa športnih vsebin in ponarejenih športnih izdelkov.

Danes je svetovni dan boja proti ponarejanju in piratstvu. Letošnja tema je posvečena športu. Po podatkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (angleško European Intellectual Property Office – EUIPO) milijoni državljanov Evropske unije (EU) dostopajo do športnih vsebin ali jih prenašajo iz nezakonitih spletnih virov, ponarejena športna oprema pa proizvajalce letno stane 850 milijonov evrov. To predstavlja veliko grožnjo za financiranje športa, saj so prihodki od zakonitih prenosov ključnega pomena za podporo športnih organizacij in športnikov.

Mladi pogosteje nezakonito prenašajo športne vsebine

Nedavna študija EUIPO o percepciji intelektualne lastnine (vsebina v angleščini) kaže, da 12 odstotkov državljanov EU (v Sloveniji 14 odstotkov) dostopa do športnih vsebin ali jih prenaša iz nezakonitih spletnih virov. Med mladimi, starimi od 15 do 24 let, se to število v povprečju poveča na 27 odstotkov. Prednjačijo mladi iz Bolgarije (47 odstotkov), sledita Španija in Grčija z 42 odstotki, Slovenija z 39 odstotki in Irska s 34 odstotki.

Glede na študijo EUIPO o spletnih kršitvah avtorskih pravic (vsebina v angleščini) je pretakanje (angleško streaming) najpogostejši način dostopa do nezakonitih televizijskih vsebin: 58 odstotkov piratstva v EU se zgodi s pretakanjem, 32 odstotkov pa s prenosi (algleško download).

Vpliv ponarejenega športnega blaga

Po podatkih EUIPO kar 10 odstotkov mladih v EU, starih od 15 do 24 let, priznava, da namerno kupujejo ponarejeno športno opremo, 7 odstokov mladih evropskih potrošnikov pa je ponarejene izdelke kupilo po naključju.

Po izračunih urada EUIPO je vpliv prodaje ponaredkov v EU precejšen, saj je ocenjena skupna izguba 851 milijonov evrov na leto - kar ustreza 11 odstotkom celotne prodaje v tem sektorju. Francija, Avstrija in Nizozemska so utrpele največje denarne izgube, ki znašajo po več sto milijonov evrov. Glede na sorazmerni učinek so najbolj prizadete Romunija, Litva in Madžarska, kjer ponarejena športna oprema predstavlja do 20 odstotkov celotne izgubljene prodaje v vsaki državi.

Poleg tega študije EUIPO kažejo, da ponarejeno blago predstavlja tudi veliko tveganje za zdravje zaradi neskladnosti z varnostnimi standardi in standardi varstva okolja.

Boj proti piratstvu in kršitvah pravic intelektualne lastnine na dogodkih v živo

V EU se države borijo proti piratstvu in ponarejanju s pomočjo predpisov in tehnologije za blokiranje nezakonitih spletnih storitev. Evropska komisija je na to temo sprejela dve priporočili: eno o boju proti spletnemu piratstvu športnih in drugih dogodkov v živo, s katerim je vzpostavila mrežo posebnih nacionalnih upravnih organov, in drugo za boj proti ponarejanju z okrepljenim izvrševanjem in ozaveščanjem, h kateremu prispeva EUIPO z razširjanjem, izvajanjem in spremljanjem.

Poleg tega ima ozaveščanje pomembno vlogo v boju proti piratstvu, saj pomaga potrošnikom najti zakonite digitalne vsebine. Primer tega je orodje EUIPO Agorateka (vsebina v angleščini), ki gledalcem pomaga prepoznati zakonite ponudbe za spletne vsebine, vključno s športnimi dogodki.

Boj proti ponarejenemu blagu v Evropi

Organi kazenskega pregona po vsej Evropi so okrepili prizadevanja za boj proti ponarejenemu blagu. V okviru operacije Fake Star, ki je bila usmerjena proti ponarejenemu športnemu in luksuznemu blagu, je bilo zaseženih 8 milijonov ponarejenih izdelkov v vrednosti 120 milijonov evrov in aretiranih 264 posameznikov. Operacija, ki jo je usklajeval Europol, vodili pa španska in grška policija, ob aktivnem sodelovanju agencij in organov iz 18 držav, ni razkrila le ponarejanja, ampak tudi dejavnosti organiziranega kriminala, kot sta tihotapljenje in pranje denarja.

Sodelovanje je ključnega pomena v boju proti piratstvu

Ker svetovni športni dogodki privabljajo na milijone gledalcev, EUIPO poudarja pomen pravic intelektualne lastnine za ohranjanje integritete in finančne uspešnosti športa. Ta prizadevanja so ključnega pomena za zaščito športne industrije in zagotavljanje, da prihodki še naprej podpirajo športnike in športne organizacije. Ko se bo EU še naprej spopadala s temi izzivi, bo sodelovanje potrošnikov, organov in športne skupnosti ključnega pomena pri spodbujanju poštene igre na igrišču in zunaj njega.

EUIPO ob začetku svetovnih športnih dogodkov začenja kampanjo Igraj pošteno, v kateri navijače poziva, naj spremljajo uradne prenose in kupujejo dovoljeno blago.

  • Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino