c S

Varuh človekovih pravic opozarja na kršitve ustavnih pravic po odpustu porodnic iz porodnišnic

17.04.2024 07:03 Varuh človekovih pravic opozarja na neenotno prakso obveščanja patronažnih služb po odpustu porodnic iz porodnišnic. Zaradi neenake prakse pa je kršeno ustavno načelo enakega varstva pravic.

Varuh človekovih pravic je lani pozval vseh 14 porodnišnic, naj pojasnijo svojo prakso obveščanja patronažnih služb po odpustu porodnice. Iz splošnih bolnišnic Murska Sobota in Ptuj odgovora ni prejel, drugi odgovori so se med seboj precej razlikovali.

Nekatere porodnišnice obveščajo le zdravstvene domove na svojem območju, nekatere niti ne obveščajo in morajo stik s patronažno službo navezati same porodnice, pojasnjuje varuh človekovih pravic Peter Svetina: "Primere dobrih praks imamo v splošnih bolnišnicah Brežice, Novo mesto in Jesenice, v teh treh porodnišnicah obvestijo zdravstvene domove oziroma krajevne pristojne službe, kjer porodnice tudi prebivajo, da jih patronažna služba lahko obišče."

Praksa obveščanja je neenotna in pri tem je kršena ustava, opozarja Svetina: "Ker je to kršenje načela enakega varstva pravic skladno z 22. členom Ustave Republike Slovenije. Ta praksa ni poenotena, in v tako majhni državi, samo 14 porodnišnic imamo, bi vendarle ministrstvo za zdravje moralo uvesti enotno prakso."

>> Več: Varuh človekovih pravic opozarja na kršitve ustavnih pravic po odpustu porodnic iz porodnišnic