c S

V Ženevi začetek 65. zasedanje generalne skupščine Svetovne organizacije za intelektualno lastnino

10.07.2024 14:54 Včeraj se je začelo 65. zasedanje generalne skupščine Svetovne organizacije za intelektualno lastnino. Generalni direktor Daren Tang je v svojem uvodnem govoru posebno pozornost namenil rezultatom zadnjega poročila WIPO, ki kaže, da so v zadnjih 15 letih naložbe v neopredmetena sredstva, kot je intelektualna lastnina, rasle trikrat hitreje kot naložbe v opredmetena sredstva.

Generalni direktor Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (angleško World Intellectual Property Organization - WIPO) Daren Tang, ki je lani obiskal Slovenijo, je v uvodnem govoru poudaril, da »delo WIPO za preoblikovanje svetovnega ekosistema intelektualne lastnine že daje rezultate. Ne le da oblikuje globalne standarde intelektualne lastnine in pridobiva pozornost voditeljev, temveč tudi na terenu, kjer se dotika življenja več ljudi kot kdaj koli prej.« Generalni direktor je prisotne pozval da naj »še naprej kot skupnost implementiramo prave prakse, norme, standarde, politike in projekte, da bo intelektualna lastnina postala del poti vsakega inovatorja in ustvarjalca ter da bo postala katalizator rasti in razvoja v vsaki državi na svetu.«

Letošnjega zasedanja se udeležuje rekordno število delegacij. Med njimi je tudi slovenska delegacija pod vodstvom mag. Karin Žvokelj, direktorice Urada za intelektualno lastnino, z mag. Anito Pipan, veleposlanico in stalno predstavnico Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, mag. Karlo Pinter, generalno direktorico Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ter ostalimi delegati, ki na letošnji generalni skupščini zastopajo Slovenijo.

Direktorica urada mag. Karin Žvokelj je v uvodni izjavi pohvalila podporo WIPO inovatorjem, ustvarjalcem in podjetjem ter se WIPO zahvalila za plodno sodelovanje s Slovenijo, zlasti za pomoč pri doseganju pomembnega mejnika: pred mesecem dni je slovenska vlada sprejela prvo nacionalno strategijo intelektualne lastnine do leta 2030. Strategija intelektualne lastnine bo strateško spodbujala in podpirala ustvarjanje, razvoj, varstvo in upravljanje intelektualne lastnine za spodbujanje ustvarjalnosti in inovacij.

Zahvalila se je tudi za pomoč pri poudarjanju potrebe po prepoznavanju intelektualne lastnine kot sredstva: »Vrednotenje intelektualne lastnine, komercializacija in financiranje, ki temelji na intelektualni lastnini, ostajajo področja, ki so za Slovenijo zelo zanimiva, zato pozdravljamo predanost in delo organizacije WIPO na tem področju.«

Prisotne je povabila tudi na mednarodno konferenco o geografskih označbah in kolektivnih blagovnih znamkah na področju gastronomije in turizma, ki bo potekala v Sloveniji 25. in 26. novembra letos in bo predstavljala forum za izmenjavo informacij o novih zakonodajnih okvirih, najboljših praksah in zgodbah o uspehu, povezanih s kmetijskimi in nekmetijskimi geografskimi označbami.

Generalna skupščina WIPO in skupščine držav sledijo diplomatski konferenci maja 2024, na kateri so države članice soglasno sprejele novo pogodbo o intelektualni lastnini, genskih virih in povezanem tradicionalnem znanju, ki pomeni uspeh za multilaterarno sodelovanje.

Na skupščinah se srečujejo države članice WIPO in obravnavajo institucionalna, upravna in finančna vprašanja, skupna vsem unijam in pomembna za delovanje WIPO. Seznanijo se z delom delovnih teles WIPO ter z aktualnim dogajanjem in razvojem na področju intelektualne lastnine v državah članicah. Skupščine so tudi priložnost za ocenitev napredka dela WIPO in razpravljanje o prihodnjih političnih usmeritvah.

Ob robu skupščin potekajo tudi številni stranski dogodki ter dvostranska srečanja med različnimi uradi. Slovenska delegacija se bo med drugim srečala z generalnim direktorjem WIPO Tangom, direktorjem Oddelka za države v tranziciji in razvite države Habipom Asanom, pomočnikom generalnega direktorja Marcom Alemanom, ki pokriva področje intelektualne lastnine in inovacij, ter delegacijami Kanade, Združenih držav Amerike, Portugalske in Singapurja.

Dogodek ima hibridno obliko. Na spletni strani WIPO je mogoče spremljati dogodek.

  • Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino